(Özer Akdemir / Evrensel, 15 Aralık 2017)

Karaburun’da 3,9 milyon metrekare deniz alanına kurulmak istenen Agromey Balık Çiftliği Projesi, İDK toplantısında reddedildi.

Karaburun’da 3,9 milyon metrekare deniz alanına kurulmak istenen Agromey Balık Çiftliği Projesin onay çıkmadı. Karaburunluların aylardır yapılmaması için mücadele ettiği balık çiftliği projesi Ankara’daki İDK (İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu) toplantısında denizel ortamın bakteri bakımından uygun olmadığı gerekçesi ile reddedildi.

İPAR BUĞRA’NIN SON ÇABALARI

Balık çiftliği projesine başından itibaren karşı çıkan Karaburunlular, şirketin Ambarseki Köyünde yapmak istediği ÇED toplantısını yaptırmamıştı. Karaburundan hemen her kesimin itirazlarına rağmen ÇED sürecini devam ettiren şirket geçtiğimiz 25 Temmuz’da Ankara’da İDK toplantısı yapmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda yapılan toplantıya Karaburun’un karşı çıkışını bir kez daha aktarmak için , Karaburun Belediye Başkanı, Ambarseki muhtarı, Kent Konseyi Başkanı’dan oluşan bir  heyet, 3000 Karaburunlunun projeye itiraz dilekçesiyle birlikte  katılmıştı. Bu toplantı Kent Konseyi Başkanı İpar Buğra’nın son çabalarından olmuş, Buğra aniden ortaya çıkan kanser hastalığı nedeniyle bir ay gibi kısa bir süre içerisinde yaşamını yitirmişti.

AKDENİZ FOKUNA DA GÜZEL HABER

Karaburun Kent Konseyi balık çiftliği projesinin reddedilmesi ile ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında, Karaburun yarımadası, Türkiye’nin 305 Önemli Doğa Alanı’ndan (ÖDA) biri olduğunun altını çizerek, “Karaburun yarımadası kıyılarının çok önemli bir bölümü ı. Derece doğal sit alanıdır. Agromey projesinde öngörülen kıyılar,  1. derece doğal sit alanıdır. Projenin durdurulması  dünyanın en nadir memelilerinden olan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan Akdeniz foklarının kalan son yaşama ve üreme alanlarından birinin daha yok edilmesinin, denizlerin akciğeri  ve deniz canlılarının yuvası olan, uluslararası sözleşmelerle de koruma altına alınan deniz çayırlarının  yok olmasının önüne geçmiştir. Bu proje doğa ile barışık turizme, kıyı ve geleneksel dalyan balıkçılığına kısaca yerel ekonomiye  büyük zararlar verecekti” denildi.

GEREKÇE: BAKTERİ YOĞUNLUĞU

Projeyle ilgili Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü’ nün 11.12.2017 tarihli yazısında, denizel ortamda çevresel ortamın kirliliğini gösteren en önemli kriterlerden olan Beggiota bakterisinin yoğun olduğu ve bu nedenle söz konusu alanda çevresel koşulların balık çiftliği kurulması için uygun olmadığının belirtildiğini ifade eden Karaburun Kent Konseyi, bu nedenle projenin ÇED sürecinin  sonlandırıldığını dile getirdi. Kent Konseyi açıklamasında “Karaburun halkı, denizel ve kıyısal yaşam ile sosyo-ekonomik yaşamın idam fermanı olacak bu projenin iptal edilmesi için verdiği mücadeleyi, olası yeni girişimlere de karşı birlik içinde sürdürmeye kararlıdır” denildi. Kent Konseyi bir kere daha Karaburun Yarımadası’nın su ürünleri yetiştiriciliği potansiyel alanları kapsamından çıkarılmasını ve yarımada’nın ÖÇKA ilanı için gerekli bakanlar kurulu kararının ivedilikle çıkarılmasını talep etti.