KOS - Medya

Published on Aralık 23rd, 2017 | by Kuzey Ormanları Savunması

Kadıköy halkı kıyılarda yapılaşma istemiyor!

(KOS Medya – 23 Aralık 2017)

Kadıköy Kent Dayanışmasının çağrısıyla  Kadıköy halkı rıhtım kıyı alanında yapılaşma riskine karşı basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı Kadıköy Kent Dayanışması’ndan Gülsün Gökalp okudu. Gökalp, Diyanet İşleri Başkanlığı ile İl Müftülüğü’nün talepleri doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uygulama imar planlarında değişiklikler yaptığını belirterek, “2015 yılında Kadıköy rıhtıma cami projesi hazırlanmıştı. Kadıköy Belediyesi, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın açtığı itiraz davaları devam ederken, İstanbul 5 Numaralı Koruma Kurulu söz konusu projeyi yeterli somut gerekçeler olmaksızın onayladı” dedi.

Kadıköy – Beşiktaş İskelesi önünde düzenlenen eylemde “İstanbul’a ihanet etmeye devam ediyorsunuz” , “AKP elini Kadıköy’den çek”, “Obez kentin sindirim sistemini Kadıköy’e boşaltmayın”,  “Ranta değil Marmara’nın temizliğine kafa yorun” dövizleri taşındı.

Kadıköylüler kıyı kanuna aykırı olan bu planlamanın halka sormadan  ihtiyaçlar dikkate alınmadan yapıldığını, Kadıköy rıhtım bölgesinin asıl sorun ve ihtiyaçlarına yönelik, toplum sağlığıyla oynamayan projeler talep ettiklerini, bu bölgenin yeşil alan olarak korunması gerektiğini vurguladı.

Kadıköy Kent Dayanışması kentte en öncelikli ihtiyacın sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak, kentsel çevrenin ve deniz ekosisteminin gerçek, bilimsel çözümlerle korunması taleplerini ifade ederek eylemi sonlandırdı.

Açıklamanın tamamı;

Diyanet İşleri Başkanlığı ile İstanbul İl Müftülüğü’nün talepleri doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uygulama imar planlarında yaptığı değişikliklerle, 2015 yılında Kadıköy rıhtıma cami projesi hazırlanmıştı. Kadıköy Belediyesi, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın açtığı itiraz davaları devam ederken, İstanbul V Numaralı Koruma Kurulu söz konusu projeyi yeterli somut gerekçeler olmaksızın onayladı.

Rıhtıma yapılmak istenen 34bin metrekarelik projenin gerekçesi; “planlama alanında ve yakın çevresinde selatin cami (görkemli cami) veya ulu cami mahiyetinde bir caminin yer almaması”. Yani bölgede yeterince cami olduğu biliniyor. Sayılarla ifade edersek; bölgede dokuz cami var, bunlardan dördü söz konusu alana yürüme mesafesinde. Ama siyasi güç gösterisi için daha ihtişamlı bir cami isteniyor. Yer olarak da,Rıhtım sahilindeki dolgu alan uygun görülmüş.

Kadıköy’ün genel planlamasında ibadet yerleri için ayrılan bölgeler içinde Rıhtım yer almıyor. 2012 tarihli nazım imar planına göre bu alanın sınırları İSKİ hizmet alanı ile park ve dinlenme, ağaçlandırılacak alanları içeriyor. İleri arıtma tesisi için ayrılan yer de şu an işlevine aykırı şekilde otopark olarak işletiliyor.

Bu dolgu alan şimdi tamamen imara açılmak isteniyor. 46,5 metre yükseklikte 20bin kişilik cami 15 katlı binaya eşit. Minare yüksekliği 70 metre. Ayrıca, şadırvan, kültür merkezi, üç katlı 1240 araç kapasiteli yeraltı otoparkı, hizmet ve ticaret alanı da proje kapsamında.

Dolgu alanın böylesi yoğunlukta bir yapılaşmaya açılması öncelikle Kıyı Kanunu’na aykırı. Ayrıca, hem Kadıköy hem İstanbul’un silueti ve bölgenin mevcut dokusu olumsuz değişecek. Halkın sahil şeridini kullanması kısıtlanacak. Şu an hali hazırda çekilemez olan araç trafik yükü daha da artacak.

Marmara Denizi’ni kirleten atık sular için Cami yanına yapılması planlanan biyolojik arıtma tesisinin ise, yetersizliği ve taşıdığı riskler nedeniyle adeta bir “kukla proje” olduğunu uzmanlar söylüyor. Aynı zamanda böylesine bir arıtma tesisinin yerleşim yerlerine belirli mesafelerde yapılması gerektiği, aksi taktirde halk sağlığını ve hijyen koşullarını tehdit edeceği yine malumun ilanı. Halka dayatılan cami projesi ve yetersiz biyolojik arıtma tesisi projesinin hem yan yana olmasının taşıyacağı riskler, hem de dolgu alanında herhangi bir yapılaşmada depremde meydana gelebilecek riskler göz önüne alındığında bu projeler kabul edilemez.

Kamusal ihtiyaçlar planlama yapılarak, katılımcı süreçlerle belirlenmesi gerekirken, kamu malı araziler halkın yararı gözetilmeksizin siyasi çıkarlar ve propaganda uğruna kullanılmakta ve yok edilmek istenmekte. İbadet alanı için seçilen yerin doğru olmadığını ilçede yaşayan bizler görüyoruz. Kadıköy halkı olarak bu alanın hangi kriterlere göre seçildiğini bilmek istiyoruz. Sayısı her geçen gün artan dolgu alanları da, bu alanlardaki imar faaliyetleri de taşıdıkları riskler nedeniyle bizlere endişe vermekte.

Halka sormadan, ihtiyaçlar dikkate alınmadan yaptığınız planlara itirazımız var. Bölge sakinleri olarak Kadıköy rıhtım bölgesinin asıl sorun ve ihtiyaçlarına yönelik, toplum sağlığıyla oynamayan projeler talep ediyoruz. Bu bölgenin yeşil alan olarak korunması gerekmekte. Sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak, kentsel çevrenin, deniz ekosisteminin gerçek, bilimsel çözümlerle korunması daha öncelikli olan ihtiyacımızdır.

Yaşam alanlarımızın talan edilmesine karşı yasal, sivil ve meşru haklarımızı kullanmaya kararlıyız.

Kadıköy Bizim, Mahalle Bizim, Rıhtım Bizim.

Tags: , , , , ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑