(Sendika.org – 29 Aralık 2017)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çekmeköy’deki 187 dönümlük kamu alanında imar planı değişikliğine giderek söz konusu alanı yapılaşmaya açtı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı parsel bazında plan tadilatı yaparak İstanbul Çekmeköy’deki Taşdelen Mahallesi’ndeki askeri alan ve havza koruma alanında kalan 187.750m2’lik araziyi imara açtı.

Plan düzenlemesi yapılan Çekmeköy Taşdelen Mahallesi’ndeki 461 no’lu parsel, Maliye Hazinesi’nin mülkiyetindeydi ve 2015 yılında TOKİ’ye devredilmişti. 187.750. m2 alana sahip olan 461 no’lu parsel, kısmen “Askeri Güvenlik Alanı”, kısmen “Havzaiçi Rehabilite Edilecek Alan” lejantında idi.

12.05.2017  tarihli Çekmeköy planında “Tarım Arazisi” lejantına alınan bu alan, plan askı sürecinde yapılan itiraz ile kamu yararı kararları ve İl Toprak Koruma Kurulu Kararları doğrultusunda plan onama sınırının dışında bırakılmıştı.

Mevcut planları kabullenemeyen  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ, bu alanı “Ticaret-Konut” lejantına dönüştürmek için bir günde ve tek hamle ile üst ölçekli ve alt ölçekli planı (1/100.000,  1/5000,  1/1000 ölçekli) parsel bazında değiştirdi.

“Kuzey ormanlarını yapılaşmaya açma işareti”

İBB eski Meclis Üyesi İbrahim Doğan, plan değişikliği ile imara açılan bu alanın çevresi orman ve yeşil donatı ile çevrili olduğuna dikkat çekerek bu alanın imara açılmasının aynı zamanda kuzey ormanları alanın da yerleşime açılmasının işareti olduğunu söyledi. Doğan, “3. köprü ve yolları bunun en somut delilidir. Yapılan plan tadilatıyla ticaret-konut alan olarak 5 kata kadar yapılaşma izni verilmiştir. Yine aynı parselde sağlık alanı, cami alanı, eğitim alanı, sosyal kültürel tesis alanı fonksiyonlarında yapılaşma düzenlemesi verilmiştir. Yapılan bu plan tadilatı bölgeye yeni bir yapı yoğunluğu ve nüfus artışı getirecektir” dedi.

Yapılan plan tadilatının ticari mantıkla ve ranta yönelik olduğunu belirten Doğan, “Kamu yararı taşımayan bu plan düzenlemesi  imar yasalarına aykırıdır. Doğal çevreyi ve yaşam alanlarını yok eden bu plan düzensizliği, kamusal alanları yandaşlara peşkeş çekme anlayışına hizmet etmektedir. TOKİ’nin asli görevi dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacı ile sosyal konut yapmaktır. Ancak gerçek yaşamda  bu kurum tamamen ticari şirket gibi çalışmaktadır. Bu parselde yapılacak konutlar evi olmayanlara mı verilecek. Realite böyle değil” dedi.