(Silivri Çevre Derneği – 7 Ocak 2018)

Silivri Çevre Derneği bir basın açıklaması yayınlayarak Kuzey Ormanları köylerinden Silivri’nin Seymen Köyü’nde kurulacak ve yüzlerce dönüm alanı kapsayacak, tehlikeli atıkların işleneceği çöplük planına karşı çıktıklarını belirtti. Silivri Çevre Derneği, yapılacak tesisin sadece Seymen köyünü değil, tüm Silivri’yi etkileyeceğini ekledi.

“Seymen Çöplük Olmasın” başlığıyla yayınlanan açıklama şöyle:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir şirket olan İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. adında bir şirket, Silivri’nin Seymen’de yüzlerce dönüm alanı kapsayacak, tehlikeli atıkların işleneceği bir çöplük yapmak istiyor. Birbirinin yanında beş farklı tesis yan yana yapılacakmış. Her birinin adı da birbirinden havalı.

Daha önce Büyükçekmece Çakmaklı’da benzer tesisleri kurmaya kalkmışlardı, fakat halkın istememesi üzerine tesislerin yapımından vazgeçilmiştir. Şimdi aynı tesisleri Seymen köyünde kurmak istiyorlar. Bu çöplük, çeşitli sanayi tesislerinin tehlikeli çöplerini işleyecekmiş. Yani en başından kendi üretecekleri çöpleri nasıl yok edeceklerini hesaplamaları gereken, kendi arıtma tesislerini yapmaları ve çöplerini nasıl yok edeceklerini planlamaları gereken sanayi tesislerini bu sıkıntıdan kurtarıp, onların çöpünü, pisliğini bizim tarım alanlarımızın arasına kuracakları tesislerde temizleyeceklermiş. Üstelik bu tesisleri bizim su havzalarımızın üzerine kuracaklar, buradan çekecekleri suları kullanacaklar ve bu kirlenmiş, zehirlenmiş suları yine aynı havzaya geri atacaklar.

Yalnızca bir mahalleyi değil, Silivri’nin neredeyse tamamını etkileyecek olan bu tehlikeli, zehirli maddelerin işleneceği bu çöplüğün yapılmasına tüm Silivrililer olarak hayır demeliyiz. İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen, enfeksiyon yapıcı, tahriş edici, zararlı, toksik, kanserojen, korozif gibi tehlikeli kabul edilen özelliklerden birini veya birden fazlasını gösteren atıklara ‘tehlikeli atık’ denir. Bizim üretmediğimiz bu atıkların bizim mahallelerimizde, bizim tarım alanlarımız ve su havzalarımız üzerinde depolanmasını, işlenmesini istemiyoruz. Pis, kirli sanayilerin ürettiği çöplerin yarattığı sorunlar üretildikleri yerlerde çözülmelidir.

Silivride tehlikeli atık tesisi istemiyoruz. Çöpü üreten sanayici çözümünü de düşünmelidir.”