(Hazal Ocak / Cumhuriyet – 6 Ocak 2018)

Danıştay, İstanbul Silivri ve Tekirdağ’a yapılması planlanan termik santral için yapılan acil kamulaştırma işleminin yürütmesini durdurdu. Proje kapsamında Bakanlar Kurulu tarafından alınan acil kamulaştırma kararının hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Danıştay “Acil kamulaştırma kararının ancak yurt savunması, savaş hali ve olağanüstü gibi durumlarda alınabileceğini” anımsattı. Greenpeace Akdeniz Kampanyalar Hukuk Danışmanı avukat Deniz Bayram, “Bu karar, bundan sonra acele kamulaştırma usulünü hukuken yasaklayıcı nitelik taşıyor” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çoğunluğu tarım arazisi olan 5 bin 450 dönümlük termik santral planı açıklamıştı. Santral alanının 4 bin 850 dönümü İstanbul, Silivri, 600 dönümü ise Tekirdağ, Çerkezköy sınırlarında kalıyordu. Termik santralın sınırları içinde kalan arazilere de acele kamulaştırma kararı verilmişti. Greenpeace ile köylüler, acele kamulaştırma kararına karşı Danıştay’da dava açmıştı.

‘Hukuka aykırı’

Greenpeace Akdeniz Kampanyalar Hukuk Danışmanı ve davanın avukatı Deniz Bayram karara ilişkin özetle şöyle konuştu: “Danıştay, sıklıkla acele kamulaştırma usulünü uygulayan Elektrik Üretim Anonim Şirketi ve Bakanlar Kurulu’na şunu söylüyor: ‘Bir projeyi hayata geçirmek için öncelikle kamu yararını kapsamlı ve detaylı olarak açıklamalısın. Savaş, olağanüstü hal ve bu durumların aceleciliği ve önemi ile paralel nitelikli acelecilik ve istisnailik durumunu gerekçelendirmelisin. Acele kamulaştırmadan önce ÇED sürecini yürütmelisin.

İtiraz yolu kapatıldı

Danıştay, Silivri’de yaşayan bir çiftçinin tarım arazisinin termik santral kurulması için acele kamulaştırılmasını oybirliğiyle durdurdu ve itiraz yolunu kapattı. Çerkezköy ve Silivri’de tarım alanlarına yapılması planlanan kömürlü termik santral projesinin yeri itirazlar üzerine geçen aylarda değiştirilmişti. Proje Pınarça ile Safaalan mahallelerinin arasındaki ormanlık alana kaydırılmıştı. Proje şu an meşe alanları ve Ergene Havzası’ndaki yeraltı sularını da tehdit ediyor