(Cumhuriyet – 11 Ocak 2018)

Sinop Nükleer Karşıtı Platform üyeleri, Sinop’ta yapılması planlanan nükleer santralla ilgili ÇED sürecinin başladığına yönelik haberlere tepki göstererek, “Algı operasyonu yaratılmasına katkı sunanları Sinop halkına şikâyet ediyoruz. Biz, Avrupa’nın kalorifer bacası ve kirli enerji çöplüğü olmayacağız. Kim ne derse desin söz konusu bölgeye o kirli teknolojiyi kurdurtmayacağız. Kamuoyuna duyururuz” dediler. Platformdan yapılan yazılı açıklamada da “1/100.000 ve 1/25.000’lik Çevre Düzeni Planı (ÇDP) haritalarında henüz santral yeri bile belli değil, bir sır gibi kamuoyundan saklanıyor. Ama tüm bunlara rağmen santral yapılmak istendiği kamuoyunda paylaşılıyor. Halkımız kandırılıyor” denildi. Platformun, ÇED başvurusu yapılıp yapılmadığı konusunda 3 Ocak’ta BİMER’e yaptığı başvuruya da henüz yanıt verilmedi.

Gelişmiş ülkelerin nükleer santrallardan vazgeçtiği anımsatılan açıklamada, “Bizim ülkemizdeki bu rant sevdası neden dinmiyor? Nükleer teknolojilerin sahipleri olan ülkeler kendi ülkelerinde neden nükleer santral siparişi vermezler? Benim ülkemin yönetenleri bunu kendilerine sordular mı?” diye soruldu. Fransız Areva şirketinin nükleer endüstri sektöründe uygunsuzluk haberleriyle skandallara imza attığına dikkat çekilen açıklamada, şirketin ATMEA-1 tipi reaktör kurulum hizmetler alanını, Areva grubundaki Electricité de France’a (EDF) devrettiği belirtildi. ATMEA-1 reaktörünün dünyada hiçbir ülkede kurulmamış, dolayısıyla denenmemiş olmasının da bir sorun olduğu vurgulanarak, şöyle devam edildi:

“Sürecin ne oldukları henüz bilinmeyen yeni ortaklarla yürütülecek olması da sorunlar yumağının büyüdüğünü gösteriyor. Algı operasyonu yaratılmasına katkı sunanları Sinop kamuoyuna şikâyet ediyoruz.”