(Özer Akdemir / Evrensel, 22 Ocak 2018)

ENKA Şirketi tarafından Aliağa ile Foça arasında yapılmak istenen termik santrale verilen üretim lisansı iptal edildi. Geçtiğimiz yıl da ÇED Raporu iptal edilen termik santral davası, şirketin 2013 yılında projeden vazgeçtiğini açıklamasına rağmen sürüyordu. Üretim lisansının da iptal edilmesi ile Aliağa’da 30 yıl aradan sonra gündeme getirilen ilk termik santral macerası bitmiş oldu.

ÖNCE ÇED RAPORU İPTAL EDİLDİ
ENKA Şirketi tarafından Aliağa Çakmaklı Koyu yakınlarına yapılmak istenen termik santrale verilen ÇED olumlu kararına karşı ve şirkete verilen üretim lisansına TMMOB’a bağlı odalar, EGEÇEP, Foça Ziraat Odası Başkanlığı, Foça Zeytin Üreticileri Birliği, ÇHD gibi kurumların yanı sıra birçok yurttaş da dava açmıştı. İzmir 2. İdare Mahkemesi geçtiğimiz yıl “Aliağa Enerji Santrali”ne verilen  ÇED olumlu kararını gerek yer seçimi, gerek santralin bölgede yaratacağı çevresel kirlilik, deniz – yeraltı sularına, tarıma, yöredeki koruma altında bulunan kültür ve tabiat varlıklarına olumsuz etkileri gibi bir çok gerekçelerle iptal etmişti. Mahkeme sürecinde yapılan bilirkişi incelemesinde de yerleşim yerlerine çok yakın bir konumda, kentsel sit alanında bulunan termik santralle ilgili olumsuz görüş bildirilmişti.

EPDK KENDİ KARARINI UNUTMUŞ!
ENKA’nın termik santral projesine Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından 49 yılığına verilen üretim iznine karşı açılan dava da geçtiğimiz günlerde sonuçlandı.

Davada Aliağa ilçesinde kurulması planlanan ithal kömür yakıtlı termik santral projesine üretim lisansı verilmesinin EPDK’nin 2008 tarihli kararına aykırı olduğu dile getirilmişti. EPDK aynı bölgede yine ithal kömüre dayalı termik santralle ilgili açılan davada projenin çevreyi olumsuz şekilde etkileyeceği gerekçesiyle iptal kararları vermişti.

DAYANAKTAN YOKSUN KALDI
Danıştay 14. Dairesi, tetkik hakim ve savcının da “iptal edilmeli” dediği üretim lisansını iptal etti. Danıştay, Anayasanın “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” içeriğindeki 56. Maddesine ve Çevre Kanunu’na da atıfta bulunduğu kararında ÇED olumlu kararı iptal edildiği için projeye verilen üretim lisansının da dayanaktan yoksun kaldığına hükmetti. Şirkete ÇED raporundan önce üretim lisansı verilmesinin doğru olmadığının altını çizen Danıştay, “projenin “çevreye uyumlu” olup olmadığının, çevre mevzuatı açısından zorunlu olan “ÇED olumlu kararı” veya “ÇED gerekli değildir kararı” alınmasına ilişkin yasal sürecin tamamlanmasının, üretim lisansı verilmeden önce bir “ön şart” olarak kabul edilmesi ve bu ön şartın lisans verilmeden önce aranması gereklidir” dedi. Danıştay, üretim lisansı verilmesinin ön şartı olan ”ÇED Olumlu Kararı” veya ”ÇED Gerekli Değildir Kararı” belgelerinden herhangi birine sahip olmayan ENKA şirketine ithal kömür yakıtlı termik santral için 49 yıl süreyle faaliyette bulunmak üzere üretim lisansı verilmesinin hukuka uygun olmadığına oy birliği ile karar verdi.