(Mustafa Çakır / Cumhuriyet – 24 Ocak 2018)

Hükümet yaptığı değişiklik ile başta enerji ve ulaşım olmak üzere yatırımlar için tarım arazilerinin kullanımını kolaylaştırdı.

Hükümet, başta enerji ve ulaşım olmak üzere yatırımlar için tarlaların kullanılabilmesini kolaylaştıran yeni bir yönetmelik değişikliğine imza attı. Tarım arazilerinin korunmasında kritik görevleri bulunan Toprak Koruma Kurulu’nun karar alma sürecinde değişiklik yapıldı. Artık kuruldan tarım arazilerinin başka amaçlar için kullanılabilmesi için daha kolay karar alınabilecek. Toplam dokuz üyeden oluşan kurul arazilerin başka amaçlarla kullanılabilmesi için gelen talepler hakkında da karar veriyor. Kurul üye tam sayısı ile toplanıyor. Sadece zorunluluk halinde en az 6 üye ile de toplantı yapılabiliyor. Kurul kararlarını en az üçte iki çoğunlukla alabiliyordu. Ayrıca en az 6 üyenin aynı yönde oy kullanması şartı da aranıyordu. Ancak dün yapılan kritik değişiklik ile tarım arazilerinin korunmasından sorumlu olan kurulun karar alma süreci değiştirildi. Kurul bundan böyle üçte iki çoğunlukla değil, beşte üç çoğunlukla karar alacak. Ayrıca kamuya ait enerji ve ulaşım yatırım projelerinde kurul, kararlarını toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile de alabilecek. Yani tarım arazilerinin enerji ve ulaşım yatırımları için kullanılıp kullanılamayacağına, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu karar verecek. Eskiden bunun için 6 üyenin oyu gerekiyordu.

Dava açacağız

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, yönetmelikle ilgili dava açacaklarını söyledi. Güngör, “Amaç bizleri diskalifiye etmek. Çünkü biz sürekli muhalif oluyoruz. Kendileri çalıp kendileri oynayacak. Daha çabuk karar alacaklar” dedi. Şimdiye kadar Toprak Koruma Kurulu’nun kararlarıyla ilgili yüzün üzerinde dava açtıklarını belirten Güngör, “Tarım arazilerinin amaç dışı kullanılabilmesi kolaylaştırılıyor” diye konuştu. Güngör, tarım arazilerinin 26.5 milyon hektardan 23 milyon hektara kadar düştüğüne dikkat çekerek, “Daha da azalacak. Türkiye’de 82 milyon insan var. Tarım arazileri daraldıkça bu insanları nasıl besleyeceksiniz ? Ne yiyecekler?” diye sordu.