(Evrensel – 26 Ocak 2018)

Toprak Koruma Kurulunun karar alma biçiminin yönetmelikle değiştirilmesi, akıllara Eskişehir Alpu’da yapımı planlanan termik santral projesini getirdi. Tarım arazilerinin tarım dışı kullanıma açılabilmesi için kararı gereken Toprak Koruma Kurulunun karar alma biçimi yönetmelikle değiştirildi. Daha önce üçte iki çoğunlukla karar alabilen kurul için artık beşte üçlük çoğunluk karar alabilecek. Üstelik enerji ve ulaşım projelerinde toplantıya katılım için çoğunluk aranmayacak.

Yapılan değişiklik akıllara Eskişehir Alpu’da yapımı planlanan termik santral projesini getiriyor. Alpu’daki termik santral için karar alacak olan kurul üyelerinden Eskişehir Valiliği, Tarım İl Müdürlüğü, Eskişehir Defterdarlığı, DSİ Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi termik santrali onaylarken; Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Ziraat Mühendisleri Odası, Eskişehir Ziraat Odası ve TEMA Eskişehir Şubesi termik santral yapımına yaratacağı çevre tahribatından ötürü karşı çıkıyor.

Önceki yönetmelik hükümlerine göre kurul kararı alınamazken yapılan değişiklik ile birlikte muhalif oy kullanan üyeler toplantıya katılmasa dahi karar alınabilecek.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNİN AYRINTILARI

Tarım arazilerinin korunmasında kritik olan Toprak Koruma Kurulunun karar alma sürecinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile, artık kurul tarım arazilerinin başka amaçlar için kullanılabilmesi için daha kolay karar alınabilecek. Toplam dokuz üyeden oluşan kurul arazilerin başka amaçlarla kullanılabilmesi için gelen talepler hakkında da karar veriyor. Kurul, üye tam sayısı ile toplanıyor. Sadece zorunluluk halinde en az 6 üye ile de toplantı yapılabiliyor. Kurul kararlarını en az üçte iki çoğunlukla alabiliyordu. Ayrıca en az 6 üyenin aynı yönde oy kullanması şartı da aranıyordu. Kurul bundan böyle üçte iki çoğunlukla değil, beşte üç çoğunlukla karar alacak. Ayrıca kamuya ait enerji ve ulaşım yatırım projelerinde kurul, kararlarını toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile de alabilecek. Yani artık iki kişi ile de kurul kararı alınabilecek.

ESKİŞEHİR HALKI SANTRALE KARŞI

Eskişehir’de Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere belediyeler, demokratik kitle örgütleri ve sendikalar termik santralin yaratacağı tahribata dikkat çekmiş, Eskişehir’de projeye karşı çeşitli eylem ve etkinlikler yapılmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, termik santral ile kentin büyük bir çevre sorunuyla karşı karşıya kalacağını söyleyerek “Türkiye’de yaşanabilir şehirler arasında ikinci olan ve yıllardan beri yaşanabilir şehirler araştırmasında hep ilk üçe giren Eskişehir ne yazık ki bu özelliğini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bunun sebebi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Eskişehir’de yapmak istediği kömürle çalışan termik santraldir” sözleriyle tepkisini dile getirmişti.