(Hilal Çarıkçı / Çerkezköy Haber – 3 Şubat 2018)

Çerkezköy’de bulunan sivil toplum kuruluşları yaptıkları yazılı açıklamayla Çerkezköy ve Kapaklı sınırları içinde 500 hektarlık ormanlık alana kurulması planlanan kömürlü termik santrale karşı olduklarını kaydettiler.

YAZILI AÇIKLAMA YAPTILAR

Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Çerkezköy Şubesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çerkezköy Şubesi, Çerkezköy’e Gönül Verenler Derneği, Çerkezköy Kent Konseyi, Kapaklı Kent Konseyi, Kapaklı Kömürköylüler Yardımlaşma Derneği, Soğucaklılar Yardımlaşma Derneği, Batı Marmara Derneği, Doğal Yaşamı Koruma Vakfı Temsilciliği, Tema Vakfı Çerkezköy ve Kapaklı Temsilciliği,Balkan Göçmenleri Derneği, Çerkezköy Vizeliler Derneği  ve Marmara Ereğlisi Çevre Gönülleri yaptıkları ortak yazılı basın açıklaması ile Çerkezköy ve Kapaklı sınırları içinde 500 hektarlık alana kurulması planlanan kömürlü termik santrale karşı olduklarını ifade ettiler.

‘’ÇEVRE KİRLENMESİNİ ÖNLEMEK DEVLETİN VE VATANDAŞLARIN ÖDEVİDİR’’

Yapılan yazılı basın açıklamasında;‘‘Anayasa`nın 56. Maddesi: Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. Üstünlüğünden huzur içinde sağlıklı yaşam hakkım gereği, yaşadığımız Çerkezköy ve Kapaklı ilçeleri ile birlikte Trakya‘nın tarım topraklarının asit yağmurları ile kirletilmesine, Istranca Ormanları’nın telef olmasına, su havzalarımızın tahrip edilmesine, insanlarımızın hastalıklarla boğuşmasına, binlerce yıl süre gelen bir yaşamın yok edilmesine, karşı anayasal hakkımızı kullanarak Çerkezköy Enerji Üretim Alanı (EÜA)  olarak adlandırılan Çerkezköy Kömürlü Termik Santralin bölgemizde kurulmasına istemiyoruz’’ denildi. Açıklamanın devamında ; ‘’Çerkezköy Enerji Üretim Alanı (EÜA) olarak  geçen alanda yürürlükteki ‘çevre düzeni planında tarım arazisi, orman alanı, aşırı yer altı suyu çekim alanı, yeraltı suları beslenme alanı kapsamında bulunmaktadır’ denilmesine rağmen bile bile bu alanda kömürlü termik santralleri kurmak için planlarda yapılan değişiklik 1. derece deprem kuşağını plandan kaldırmakla eş anlamlı olmuştur’’ ifadeleri kullanıldı.

‘’AĞAÇLARIN KATLEDİLMESİYLE DÜNYANIN İLK KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALİ OLACAK’’

Seçilen alanın Istranca ormanları olması demek milyonlarca ağacın katledilmesiyle ormanın ortasında kurulan dünyanın ilk kömürlü termik santrali olacağı belirtilen açıklamada;‘’Bu bölgelerde santrallerde yakılacak nitelikte kömür rezervlerinin olamaması demek, ithal kömüre dayalı olacağından nakliye ve ulaşımı peşinden sürükleyerek, Çerkezköy  ve Kapaklı’nın sürekli artan nüfusla birlikte var olan bir parça huzurda yok edecektir. Termik santrallerin kurulması halinde Istrancalar üzerinden gelen ve yılın dokuz ayı esen kuzey rüzgarları başta Kapaklı ve Çerkezköy’le birlikte tüm Trakya’yı kömür partiküllerine boğacak, tarım alanlarındaki ayçiçeği, buğday tarlaları asit yağmurları ile telef olacak. Bölgemizdeki sanayinin yaratığı hava kirliği nedeniyle yaşadığımız olumsuzluklar yetmediği gibi, termik santrallerden çıkacak olan zehirli kömür gazları başta Çerkezköy ve Kapaklı’da yaşamı zehir edeceğinin yanında bir de Trakya Bölgesi insanları da hastalık ve yeni virüslerin tehdidi ile karşı karşıya kalacaktır’’ denildi.

‘’TRAKYA HALKININ GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA CİNAYET İŞLENİYOR’’

Kömürlü termik santrallerin kurulacağı Çerkezköy Enerji Üretim Alanı (EÜA) olarak ilan edilen alan Ambarlı Mevkii’nden Pınarça ile Sefaalan arasında bulunan Istranca ormanlarına kaydırılan alana ‘’aşırı yer altı suyu çekim alanı, yeraltı suları beslenme alanı kapsamında bulunması’’ denilmesinin  Çerkezköy, Kapaklı ve Trakya halkının gözünün içine baka baka cinayet işlendiği belirtilen açıklamada; Özellikle Tekirdağ susuz vilayetler kapsamında iken Çerkezköy ve Kapaklı halkının su ihtiyacı yeraltı suları ile karşılanırken ve son zamanlarda 200 -300 metre kadar yer altına inilirken termik santrallerin su beslenme alanlarının üstüne tercih edilmesi, su ihtiyacımız karşılamak için yeraltın daha derinliklerine inilecek, inildikçe de su kalitesinde düşüş yaşanacaktır. Termik santrallerin soğutmasında ve kömürün yıkanmasında milyonlarca ton su kullanılacaktır. Kömürün yıkanmasından geriye çıkan atık sudan kapkara kömür dereleri felaketi oluşacak olması temiz içme suyumuzla birlikte susuzluğun yeni boyutun kapısını aralayarak geri dönüşü olmayan tahribatla yaşam tehdidi oluşturacaktır.  Bu kapsamda Trakya çevre düzeni planlarındaki plan değişikliği kömürlü termik santrallerin bölgemizde kurulacak olması vatandaşların göstermiş oldukları itiraz ve tepkilerle birlikte Çerkezköy ve Kapaklı Sivil Toplum Kuruluşları olarak bizler yukarıda sıralanan ciddi endişeler taşıdığımızdan bölgemizde kömürlü termik santral kurulması kararına sonuna kadar ısrarla karşı duracağımızın tüm yetkili mercilerce bilinmesini arzu ediyoruz’’ sözlerine yer verildi.