(Metehan Ud/Evrensel – 6 Şubat 2018)

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere’de yapılmak istenen şantiyeye karşı açılan davada zeytinlikleri ‘kendiliğinden yetişmiş bodur bitki’ ilan etti. İzmir Büyükşehir Belediyesinin avukatı, Uzundere’de yapılmak istenen şantiye ve katı atık transfer merkezine karşı açılan davaya verdiği cevabında çevredeki zeytinlikleri ‘kendiliğinden yetişmiş bodur bitki’ olarak tanımlarken mahalleli ‘Bu zeytinlikler mi bodur bitki?’ sorusunu sordu.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yer alan Uzundere Mahallesi’ne belediye tarafından yapılmak istenen katı atık transfer merkezi, asfalt plant merkezi ve temizlik işleri şantiyesi mahalle halkı tarafından yargıya taşındı. 11305 ada 25 parselin 20 hektarlık kısmı önce Karabağlar Belediyesinin ardından da İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin tarafından konut dışı kentsel çalışma alanından belediye hizmet alanına çevrilmesi kararına Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği ve 13 kişi tarafından iptali için dava açıldı.

Açılan davada 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararının uygunluğu, imar planının bütünlüğü, kapsadığı alanın niteliklerinin hukuka aykırı olduğu belirtildi. Davanın ana gerekçelerinden biri de kullanılacak alanın zeytinlik arazilerinin hemen yanı başında olması. Dilekçede, kurulacak tesislerin 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği’ne aykırı olduğu ifade edildi.

ZEYTİN KANUNU’NA AYKIRI

Kanunun 20 maddesine göre zeytinlik sahalarında bu sahalara 3 kilometre mesafe içinde, gerekli tedbirler alınmış olsa bile, kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran ya da sayılan olumsuz sonuçlara yol açma ihtimali bulunan tesisler yapılamaz ve işletilemez ancak söz konusu şantiyenin çevresi zeytinliklerle dolu. Dilekçede her gün yüzlerce çöp kamyonunun gireceği şantiyenin çevredeki zeytinliklere zarar vereceği vurgulandı.

ZEYTİNLİKLER YOK SAYILDI

Dosya şu anda İzmir Adliyesi 6. İdare Mahkemesinde görüşülüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin dava dosyasına gönderdiği cevap dilekçesinde bir nokta dikkat çekiyor. Kurulacak tesisin madde madde hukuka uygun olduğunun ileri sürüldüğü dilekçede çevredeki zeytin ağaçları yok sayıldı. Av. Suna Peker Güçlü tarafından yazılan dilekçede çevredeki ağaçlar için “Kendiliğinden yetişmiş bodur bitki” tanımlaması yapılıyor.

Dava şu anda bilirkişi aşamasında. Mahkeme tarafından atanan mimar, çevre ve ziraat mühendislerinden oluşan heyet, 23 Şubat’ta şantiye kurulacak alanda ve çevresinde inceleme yapacak. Bilirkişi heyetinin raporuna göre de mahkeme kararını açıklayacak.  Gazetemize konuşan Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği Başkanı Süleyman Gür, kurulacak tesisin köyün yerleşim alanına çok yakın olduğunu belirterek çevrenin, insanların ve yaşam alanlarının tehlike altında olduğunu belirtti. Günde 500 tonluk çöp taşınmasının hedeflendiği bilgisini de veren Gür “Kamyonların köy yolundan değil de TOKİ yolundan geçeceği söyleniyor ama büyük kamyonların eğimden kaynaklı o yolu kullanmaları mümkün değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi Zeytin Kanunu’nu hiçe sayıyor. Kamu yararı olsa dahi zeytinlik alanların etrafında tesis yapılamaz kararı var. Dilekçede mahkeme aldatılma yoluna gidilmektedir. Mahkeme kararı çıktığı zaman kimse etrafta çivi çakamayacak. Bu kararla birlikte çevredeki jeotermal santraller de iptal edilecek” dedi.

‘MÜTEAHHİTLERİN TAŞINMASI İÇİN BASKISI VAR’

Kent içindeki yapılaşma oranının artması ile birlikte belediyenin tesisinin mahalle arasında kaldığını da dile getiren Gür şunları söyledi: “Maliyeti en az tutmak içn Uzundere, Karabağlar’ın rezerv çöplük alanı olarak kullanılmak isteniyor. Bu konuda müteahhitlerin de baskısı var. Karabağlar’ın şimdiki temizlik şantiyesinin bulunduğu yerin karşısında büyükşehir tarafından Folkart’a kentsel dönüşüm yaptırılıyor. Bu şantiye orada durduğu sürece kime ev satabilecekler? Satışlar beklenenden daha düşük olacak. Yeni planlamada o bölgede şantiye de bulunmuyor. Kâr hırsına çevre ve yaşam alanlarımıza dokunulmasını kabul etmeyeceğiz.”