(Birgün – 4 Şubat 2018)

Trakya’da Çerkezköy ve Vize termik santral projelerinin hava kirliliği etkisi üzerine atmosferik modelleme çalışması yapıldı. Çalışmada santralların faaliyete geçmesi durumunda 11 bin erken ölüm olacağı tespit edildi

Greenpeace’in Trakya’da Çerkezköy ve Vize termik santral projelerinin hava kirliliği etkisi üzerine yaptırdığı atmosferik modelleme çalışmasında ortaya çarpıcı rakamlar çıktı. Santral yapılırsa yıllık 11 bin erken ölüm söz konusu olacak. Çalışmanın sonuçları olası bir kömürlü termik santralın bölgede hava kirliliğini nasıl geri dönülemez boyuta taşıyacağını ortaya seriyor.

“Trakya’da Termik Santral Tehlikesi” başlıklı araştırmanın öne çıkan sonuçları şöyle:

»Çerkezköy’de yapılacak santralın baca filtrelerinin çalıştırılması halinde bile saat başına 525 kg yani 10 çimento torbasını dolduracak kadar toz havaya saçılacak.

»Çerkezköy ve Vize santralları işletmeye geçerse, neden olacakları asit yağmurları, tarımsal üretimi yüksek olan ve bölge halkının çiftçilik yaparak geçindiği arazilere/mahsullere zarar verecek.

»PM2,5 ve NO2 kirliliği artışının neden olduğu solunum yolu hastalıkları ve bebek ölümleri dahil, Çerkezköy Santralı yılda 141, Vize Santralı yılda 182 erken ölüme neden olacak.

»Santrallar 40 yıl çalıştırılırsa tahmini sağlık etkileri yaklaşık 11 bin erken ölüme tekabül edecek.

»Hava kirletici maddelerin rüzgar ve metorolojik olaylara göre farklı derecelerde ve şiddette yayılması söz konusu olduğundan, Trakya’da planlanan termik santrallar, sadece Vize ve Çerkezköy’ü değil, Çorlu, Keşan dahil olmak üzere birçok ilçeyi etkisi altına alacak ve kilometrelerce alanı kirletecek.

»Türk Toraks Derneği ve Temiz Hava Hakkı Platformu’ndan Doç. Dr. Haluk Çalışır da konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları dile getirdi; “Çerkezköy’de kurulması planlanan kömürlü termik santral faaliyete geçtiğinde, düşünüldüğü gibi baca filtrelerinin çalıştığı varsayıldığında bile, her saat başına (525kgr.) 10 çimento torbasını dolduracak kadar toz havaya saçılacaktır. Bir günde bu miktar neredeyse bir kamyona ulaşmaktadır. Bacalardan çıkan bu tozlar, diğer kirleticiler ile de birleşerek, çocukların, insan ve hayvanların akciğerlerine girecektir. Toprağa ve suya yayılacaktır. Yani havamıza, toprağımıza suyumuza karışacak, yavaş yavaş kanser, kalp, beyin ve akciğer hastalıklarına yol açacaktır. Yapılan hesaplamalar, Çerkezköy ve Vize kömürlü termik santrallerinin faaliyete geçmesi halinde her yıl 323 kişinin zamanından önce öleceğini göstermektedir. Bu santrallar sadece kömür değil, can da yakacaktır.”