(Demet Sargın / Birgün – 1 Mart 2018)

Doğa ve yaşam alanları mücadelelerinde kazanımlar artıyor. Şavşat’ta, kapasite artırımı için talepte bulunan kalker ocağı şirketine karşı köylülerin açtığı davada, artışa ilişkin ÇED Olumlu kararı iptal edildi. Şirket artırım yapamayacak

Doğa talanına karşı verilen mücadelelerde kazanımlar giderek artıyor. Son olarak Şavşat’a bağlı Küplüce Köyü’nde, halkın kalker ocağına karşı açtığı davada köy halkı için önemli bir kazanım elde edildi. Kapasite artırımı için talepte bulunan maden şirketine karşı açılan davada, kapasite artışına ilişkin ÇED olumlu kararı iptal edildi. Köylüler, madenin tamamen kapatılmasını istiyor.

Artvin Şavşat’a bağlı Küplüce Köyü’nde, halkın tüm itirazına rağmen kurulan kalker ocağı için Bakanlığın verdiği ÇED Olumlu kararı, yurttaşların açtığı dava sonucunda Rize İdari Mahkemesi tarafından iptal edildi. Yöre halkının uzun süredir mücadele ettiği kalker ocağı için şirket kapasite artırımı talebinde bulunmuştu.

Uzun süredir hukuki mücadele veriliyordu
Şavşat Dernekleri Federasyon Başkanı ve köy halkının avukatı Halis Yıldırım hukuki süreç hakkında bilgi verdi: “Küplüce köylüleri adına 2012 yılından itibaren açtığımız davalarda işletme izni açısından Danıştay tarafından onanmış hukuki süreç tamamlanmış ve işletme izni iptal edilmişti.

ÇED gerekli değildir kararı ve işletme ruhsatının iptaline ilişkin davalarda Rize idare mahkemesince verilen ret kararları Küplüce köylüleri lehine bozulmuştu. Davalıların karar düzeltmesine başvurmaları sonucu işletme ruhsatı onandı. Ancak işletme ruhsatı ve ÇED gerekli değildir kararları açısından mahkeme Danıştay görüşüne aykırı olmak üzere eski ret kararlarında ısrar etti. Biz de ısrar kararını temyiz edince dosya Mart 2016 yılı itibariyle Danıştay dava daireler kuruluna gönderildi ve halen dava burada karar verilmesini bekliyor.

Daha sonra ÇED olumlu kararına karşı yine Küplüce köylüleri adına açtığımız ÇED Olumlu kararının iptaline ilişkin dava 26.02.2016 tarihinde Küplüce köylülerinin lehine karara bağlanmıştır. Bu kez yine maden şirketi tarafından temyiz edilen bu karar Danıştay tarafından ‘Heyette çevre mühendisi bulunmadığı gerekçesiyle aleyhe bozulmuş’ ve bu kez de Rize idare mahkemesinde yeni bir heyet oluşturarak yeni keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmış ve yargılama sonucunda da Kapasite artışına ilişkin ÇED Olumlu raporu iptal edilmiştir.

Bölge heyelan alanı
Bütün bilirkişi raporlarında ve mahkeme kararlarında çok açık ve bariz bir şekilde buranın heyelan bölgesi olduğu ve burada kalker ocağı işletmenin birçok açıdan sakıncalı olduğu, bunun bir cinayet olacağı saptamasına rağmen burada hâlâ ısrar ediliyor olması gerçekten kaygı verici. Hukuka aykırılığı bunca bilirkişi raporuna mahkeme kararına ve halkın dirençli itirazına karşın yetkili makamların ÇED Olumlu kararları vermesi de hukuken ve vicdanen izahı kolay yapılamayacak bir durumdur. Küplüce halkı artık bu hukuksuzluğun ve diğer canlılarla birlikte yaşam haklarının ihlali tehdidinin bir an önce son bulmasını beklemekte ve istemektedir.”

‘Peşini bırakmayacağız’
Konuyla ilgili konuşan Şavşat Dernekleri Federasyonu Çevre Komisyonu Başkanı Alimerdan Aymelek, ise uzun süredir bölgede çevre mücadelesi verdiklerini söyledi. Aymelek şöyle konuştu: “Neredeyse 4 yıldır bu konuyla alakalı mücadele sürdürüyoruz. Açtığımız dava sonucunda da ÇED Olumlu kararı iptal edildi. Biz bu meselenin peşini şimdi de bırakmayacağız. Karara itiraz da ederlerse biz de gerekirse AİHM’e kadar gideriz.”

Halk kendine güveniyor
Küplüce Köyü Dernek Başkanı Hamit Aydın da köy halkının başta umutsuz olduğunu ama elde ettikleri sonuç karşısında, bölgelerindeki bütün çevre tahribatlarına karşı mücadele etmek istediklerini söyledi. Aydın şöyle konuştu: “Biz 10 yıldır burada çevre mücadelesi veriyoruz. Burada doğa tahribatı çok. Mesela yine maden araması yapacaklar, baraj projesi de var… Yani bizim işimiz daha bitmedi. Köy halkının neredeyse tamamı destek verdi mücadelemize. Başta, ‘nasıl olsa yaparlar, bizi dinlemezler, gücümüz yetmez’ dediler ama bizim kazanacağımıza dair inancımız onları da etkiledi. Neyse ki güzel bir sonuç aldık ve bu kötü günlerde bize ışık oldu. Halkın da özgüveni arttı. Şimdi bölgedeki hiçbir talana izin vermemek istiyorlar. Maden tamamen kapatılana kadar da mücadele edeceğiz.”