(Volkan PEKAL / Evrensel – 28 Şubat 2018)

Yerel mahkemenin İskenderun’daki termik için verdiği ‘Ön lisansa dava açılamaz’ kararı reddedildi. Akkuyu nükleeri için de benzer karar verilmişti.

Hatay-İskenderun’daki ATAKAŞ Kömürlü Termik Santrali için açılan davanın “ön lisans dava konusu edilemez” gerekçesiyle reddedilmesi kararı, istinaf mahkemesi tarafından kaldırıldı. Benzer bir örnek karar, Akkuyu Nükleer Santralinin “ön lisansının iptali” davasında da verilmişti.

Hatay-İskenderun’daki ATAKAŞ Kömürlü Termik Santrali’nin ön lisansının iptali için aralarında çevre dernekleri, Adana Tabip Odası ve Adana Barosunun bulunduğu 13 kurum dava açtı. 12’inci Ankara İdare Mahkemesi, Akkuyu Nükleer Santrali için verdiği kararda olduğu gibi “ön lisansın dava edilemeyeceğini” gerekçe göstererek davayı incelemeksizin reddetti. Yapılan itiraz sonucu Ankara Bölge İdare Mahkemesi ise, yerel mahkemenin kararını kesin olarak kaldırdı.

‘KARAR DİĞER KİRLETİCİ TESİSLERİN DAVASINDA DA DAYANAK OLACAK’

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Üyesi İsmail Hakkı Atal, “Karar kesin olarak kaldırıldı. Böylece Ankara 12. İdare Mahkemesi dava dilekçesinde ortaya koyduğumuz hukuki gerekçeleri ve dava konusu termik santral ve  bölgedeki diğer  kömürlü termik santrallerin  halkımız üzerindeki kümülatif zehirleyici etkisi ve ekosistemlerin  geleceği için yaratacağı  tehlikeleri değerlendirerek yeniden bir karar verecektir” dedi. Hem Akkuyu Nükleer Santrali ön lisans iptal davasında, hem de Hatay İskenderun ATAKAŞ Kömürlü Termik Santral ön lisans iptal davasında verilen kararların olumlu olduğunu ifade eden Atal, “Bu kadar tüm kirletici, ekosistemi bozan tesislere karşı iptal davası açabilmenin dayanaklarından birisi olacaktır” dedi.