Kent

Published on Mart 4th, 2018 | by Kuzey Ormanları Savunması

Cihangir Roma Parkı’daki İBB projesine yürütmeyi durdurma kararı

(t24 – 2 Mart 2018)

Semt sakinleri yürütmeyi durdurma kararı verilen sosyal tesis alanının park olarak düzenlemesini istedi

Cihangir Roma Parkı bitişiğine inşa edilen İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’ne ait “sosyal tesis”in inşaat ruhsatının ve mimari projesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi. Semt sakinleri, sosyal tesisin mühürlenerek faaliyetinin durdurulmasını ve tesis alanının park olarak düzenlemesini istedi.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Cihangir Roma Parkı bitişiğinde inşa edilen “sosyal tesis”in inşaat ruhsatının ve mimari projesinin hukuka aykırı olduğu ve inşaatın devamı halinde telafisi güç zararlara yol açacağı gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda, İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesi’nin sosyal tesis inşaatını da kapsayan alanda  “Beyoğlu Koruma Amaçlı İmar Planları”nın iptali yönünde verdiği karara atıf yapıldı.

Mahalle sakinleri 2017 yılı Şubat ayında  sosyal tesis inşaatına karşı, kamu yararı bulunmadığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması istemli ruhsat, proje ve plan iptal davası açmıştı.  Yürütmenin durdurulması istemi İstanbul 7. İdare Mahkemesi tarafından reddedilmiş, bunun üzerine semt sakinleri bu karara itiraz etmişti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi bu itirazı kabul etti ve sosyal tesisin yapı ruhsatı ve mimari projesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

“Tesis mühürlensin”

Davayı açan semt sakinleri adına yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Roma Parkı bitişiğinde semt sakinlerinin itirazı ve devam eden hukuki sürece rağmen inşaatı tamamlanan İBB’ye ait sosyal tesisin inşaat ruhsatının ve mimari projesinin yürütmesini durdurdu.. Bu karar, geç de olsa haklılığımızı gösteriyor. Roma Parkı’nda bulunan İBB sosyal tesisi hukuka aykırı bir şekilde inşa edilmiştir. Yapı ruhsatının hukuka aykırı olduğu Mahkeme kararı ile tespit edilen bir tesise işletme ruhsatı verilmesi düşünülemez. Bu nedenle verilen karar ışığında tesisin mühürlenmesini ve faaliyetinin durdurulmasını, tesis alanının park olarak düzenlenmesini, tesisin çevresinde çitlerle  kapatılan alanın tekrar halkın kullanımına açılmasını, parkın bakımının yapılmasını ve bu şekilde Mahkeme kararının gereklerinin yerine getirilmesini talep ediyoruz.

Tarihi Roma Bahçesi semtimizin denize açılan penceresidir. Hem bir seyir terası, hem düzenlenmesi ve işlevsel olarak kullanılmasının sağlanması gereken arkeolojik park alanıdır. İstanbul’da beklenen olası bir depremde kullanılabilecek bir toplanma alanı niteliğindedir. Kentsel sit alanı olan bölgenin ihtiyacı olan sosyal tesis değil, açık ve yeşil alanlardır.

Parklar, yeşil alanlar hepimizindir, parklardaki kullanım alanlarımız işgal edilemez.

 

Tags: , , ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑