(Burcu Cansu / BirGün – 10 Mart 2018)

Koç Holding’e bağlı Demir Export A.Ş. tarafından Bakırtepe’de işletilen altın madeni için verilen ÇED Olumlu raporu, “tarımı olumsuz etkileyeceği” gerekçesiyle iptal edildi.

Doğa ve yaşam alanı mücadelelerinde kazanımlar her geçen gün çoğalıyor. Son olarak, Sivas İli, Kangal İlçesi, Eğricek Köyü sınırları içerisindeki Bakırtepe mevkiindeki Koç Grubu’na bağlı Demir Export A.Ş. tarafından yapılan siyanürle altın işletmeciliği için verilen ÇED Olumlu raporu üçüncü kez iptal edildi. Sivas İdare Mahkemesi, iptal gerekçesinde, ÇED’in çevreye etkisinin bilimsel olarak ortaya konulmadığını ve tarım faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğini belirtti.

Meslek odaları ile Sivas’ın Kangal ilçesi Eğricek köyünde yaşayanların, siyanür ve anlık toz modelleme ile ilgili tedbirlerinin alınmamasının insan sağlığına ve çevreye çok ciddi zararlar vereceği iddiasıyla açtıkları dava sonuçlandı. Mahkeme, bilirkişi raporu doğrultusunda Molladeresi Höyüğü’nün yakınındaki altın madeni için verilen ÇED Olumlu raporunu iptal etti.

Denetimsizlik
Mahkemenin kararına esas aldığı bilirkişi raporunda, denetim konusunda ciddi bir eksikliğe vurgu yapılarak, “İşletmenin kendi kendini denetlemesi söz konusu değildir. Denetim konusunda eksikliği gidererek, çevresel etkileri bilimsel olarak kabul edilen yöntem ile ortaya koymak ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sorumluluğundadır” denildi.

Madencilik faaliyeti sahasının bitişiğindeki mera arazisinin bütünselliğinin bozulduğu belirtilen raporda, “Toz ve ses kirliliği sonucu mera ve meradan yararlanan canlılar üzerinde olumsuz etkilere yol açtı. Madencilik faaliyetinin etrafında bulunan mera arazisi olumsuz etkilendi” ifadeleri yer aldı.

ÇED’ler niteliksiz
Davanın müdahillerinden Çevre Mühendisleri Odası’nın Başkanı Baran Bozoğlu, kararı BirGün’e değerlendirdi. Bozoğlu, “Bu karar ile son dönemde ÇED sürecinin oldukça niteliksiz hale geldiği, bakanlığın ÇED süreçlerini daha nitelikli hale getirmesi gerektiği ve ÇED raporlarının bilimsel temellerle yapılması ihtiyacını bir kez daha ortaya koyuldu” dedi.

***

Bir zafer de Karaburun’da

İzmir’in Karaburun ilçesinde, rüzgâr enerjisi santralı (RES) projesini yapan firma hakkında mahkemenin verdiği üretim lisansının iptali ve yürütmesinin durdurulması kararı, Danıştay tarafından da onandı.

Karaburun’da ‘Karaburun RES Projesi’ni gerçekleştiren firmaya karşı Karaburun Çevre Kültür ve Turizm Birliği ile Karaburun Kent Konseyi temsilcileri firmanın üretim lisansının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, yurttaşları haklı bularak yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu kararın ardından Ankara 8. İdare Mahkemesi, oybirliğiyle aldığı kararla, 47 adet ilave türbinin ÇED dosyasındaki koordinatlarından farklı yerlerde gösterildiği ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) buna rağmen tadil ettiği üretim lisansını iptal etti. EPDK’nın temyizi sonucu Danıştay 13.Dairesi tarafından karar bozularak üretim lisansı yeniden geçerli hale geldi. Karaburunlu davacıların vekili Avukatı Cem Altıparmak tarafından bozma kararının kaldırılması ve bir önceki iptal kararını onanması için yeniden Danıştay 13.Dairesi’ne başvuruda bulunuldu. Danıştay kendisi bozma kararını kaldırarak Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin üretim lisansını iptal eden kararı onadı. Ardından Karaburun Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada “Böylesi, doğaya, insana hoyrat bir uygulamayla yenilebilir-temiz enerji adı altında bu nadir doğanın, yaban hayatının, tarım, mera ve turizm alanlarımızın kısacası Karaburun’da yaşamın yok edilmesine rıza göstermeyeceğiz. Danıştay’ın bu kararıyla birlikte Lodos Karaburun Elektrik A.Ş.’nin hukuken geçerli ve yürürlükte olan bir üretim lisansı kalmamıştır. Firmanın geçerli bir üretim lisansı olmadığı sürece ÇED başvurusunda bulunması ve bu başvuruya ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ÇED sürecini başlatması, ÇED hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verebilmesi hukuken mümkün değildir” denildi.