(Sendika – 8 Mart 2018)

Çok zorunlu kalmadıkça acele kamulaştırma yapmama taahhüdünde bulunan hükümet, Çanakkale’ye yapılacak köprü için de acele kamulaştırma kararı aldı.

Orta Vadeli Program’da “çok zorunlu haller dışında acele kamulaştırma yapılmayacak” taahhüdünde bulunan hükümet, sözünden hızlı döndü.

Resmi Gazete’nin dünkü (7 Mart) sayısında yayımlanan karar ile Çanakkale Boğazı’na yapılacak köprüyü de kapsayan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale kesiminin yapımı amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararı alındı.

Uygulamanın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ve Kamulaştırma Yasası’nın 27. maddesi uyarınca yapılacağı belirtildi.

İlgili maddede, acele kamulaştırmada taşınmazlara el koymanın gerekçesi “Milli Müdafaa Mükellefiyeti Yasası’nın uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulu’nca karar alınacak hallerde veya özel yasalarda öngörülen olağanüstü durumlarda…” olarak geçiyor.