(Hakan Dirik/ Cumhuriyet – 28 Mart 2018)

Aliağa’da kurulu İzdemir termik santralı, mahkeme kararlarına aykırı olarak çalıştırılıyor. Sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek “Aliağa’daki hukuksuz çalışan termik santralı kapatın” uyarısı yaptı.

İzmir Barosu’nda bir araya gelen kuruluş temsilcileri, yaptıkları ortak açıklamada, son bilirkişi raporunu paylaştı. Açıklamada, “Raporda; bölgede yer alan mevcut tesislerin üstüne, ekosistem, bölgede yaşayan nüfus ve sağlık etkileşimleri veya neden sonuç ilişkisi ortaya konup, bütüncül değerlendirme ve planlama yapılmadan yeni kirletici tesislere izin verilmesinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırılık taşıyacağı uyarısı yapılmaktadır. Söz konusu termik santralın İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı bir işyeri açma ve çalışma ruhsatı yoktur, bunun yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen izinlerle faaliyetini sürdürmektedir. Aliağa’nın ve bölgenin hukuka aykırı bir şekilde daha fazla kirletilmemesi için termik santralın faaliyetinin derhal durdurulması için İzmir Valiliği’ni göreve çağırıyoruz” denildi. Açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hukukun arkasından dolandığı kaydedildi.