(sendika.org – 6 Mayıs 2018)

Acıbadem halkı 1993’te park ve yeşil alan olarak bağışlanan ve kamuya terk edilen arazinin Üsküdar Belediyesi tarafından ranta açılıp cemaatlere peşkeş çekilmesine itiraz ediyor

Acıbadem Türk Telekom Binası yanındaki Tibaş Park’ının kanuna aykırı biçimde imara açılmasına ve bir cemaat vakfına peşkeş çekilmesine karşı Tibaş Parkı Gönüllüleri adı altında bir araya gelen Acıbadem halkı, dün (5 Mayıs) bir protesto eylemi düzenledi.

Acıbadem halkı 1993’te park ve yeşil alan olarak bağışlanan ve kamuya terk edilen arazinin Üsküdar Belediyesi tarafından ranta açılıp cemaatlere peşkeş çekilmesine itiraz ediyor.

Alan kamuya bağışlandı, belediye inşaat kondurmak istedi

Tibaş Vakfı tarafından 13 Temmuz 1993 tarihinde Tibaş Park Sitesi’nin yanında bulunan 25. parselin 4092 metrekarelik kısmı park ve yeşil alan olarak bağışlanırken, 1924 metrekarelik 28. Parsel “Belediye hizmet alanı” olarak kullanılmak üzere, bedelsiz olarak kamuya terk edilmişti.

Alan 1998 yılında Tibaş Vakfı tarafından park yapıldı ve Acıbadem halkının kullanımına açıldı. Ancak 2003 yılında “Belediye hizmet alanı” olarak bağışlanan yer için usulsüz bir şekilde imar değişikliği planı yapılarak inşaata başlandı ve inşaat sırasında, bitişiğinde bulunan park alanına da müdahale edildi.

Bölge halkı engel oldu

Bunun üzerine Tibaş Park Sitesi sakinleri park alanına yapılan müdahale için dava açtı. Davanın kazanılması ile inşaat durduruldu. Fakat inşaat nedeniyle park alanı kullanılamaz hale geldi ve hafriyat ısrarlı bir şekilde kaldırılmadı.

30 Mart 2016’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSPARK aracılığıyla park alanını açık otopark yapmak istedi. Mahalle sakinlerinin müdahalesi ile otopark girişimi de durduruldu.

İnşaat sevdası 2017’de yeniden dirildi

26 Mart 2017’de Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından bu alanda “Şehit Mete Sertbaş Parkı ve Acıbadem Kültür Merkezi”nin açılışı yapıldı ve park alanında yeniden inşaat faaliyetleri başladı.

Halen devam eden bu kanuna aykırı inşaatı protesto eden Acıbadem Tibaş Parkı Gönüllüleri, inşaatına başlanan yapı hakkında Üsküdar Belediyesi’ne yapılan bilgi edinme başvurularının hiçbirine yanıt alınamadığını aktardı.

Asıl dert cemaate peşkeş çekmekmiş

Gönüllülerin aktardığına göre Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 15 Şubat’ta mahalleyi ziyaret ederek tüm mahalle sakinleri ile bir toplantı yaptı. Bu toplantıda, kendisine yönetilen sorulara yanıt olarak Acıbadem Kültür Merkezi olarak yapılacağı söylenen yerin Üsküdar Belediyesi tarafından Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na 30 yıllığına kiraya verildiğini söyledi.

Hukuki olarak, belediye hizmet alanı olarak bağışlanan bir yerin herhangi bir vakfa devredileyeceğini, ticari bir amaç için kullanılamayacağını, cemaat yurduna dönüştürülemeyeceğini savunan gönüller inşaatla ilgili kanuna aykırı başka konuların da olduğunu belirterek şunları söyledi:
İmar kanunu ve imar planına göre, tamamı 1924 metrekare olan alanın, sadece yüzde 25’i olan 481 metrekarelik kısmına bina yapılabilir, kalan kısmın da yeşil alan olarak bırakılması zorunludur.

Yasadışı bir inşaat

Uzun bir süre bizlerden saklanan projeye ulaştığımızda gördük ki belediye hizmet alanı ve yeşil alan olarak ayrılan parsele olduğu gibi bina yerleştirilmiş, 481 metrekarelik alana bina yapılması gerekirken, yaklaşık 2,5 katı alana 1170 metrekare üzerine inşaat planlanmıştır. Bugün bu inşaatın ikinci katına çıkılmış ve kanuna aykırı bu proje bir beton yığını olarak ortaya çıkmıştır.

Yeşil alan, afet toplanma alanı yok ediliyor

Kamuya ait yeşil alanlar, yani biz Acıbadem sakinlerine ait park, gasp edilmiştir! Aynı zamanda afet toplanma alanımız da yok edilmiştir.

Arka tarafta kalan Tibaş Parkı’na, Acıbadem Caddesi’nden giriş sadece bir metrelik iki koridor şeklinde verilmiştir. Yani parka caddeden girişler engellenerek park, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na ait olan dershane ve yurdun arka bahçesine dönüştürülmüştür.

Kanuna aykırı olarak kamusal alanın bir vakfa devredilmesi ve yasal olanın 2.5 katı bir alana inşaat yapılması yetmezmiş gibi imar planı da yok sayılmıştır.

Şehircilik ilkelerine aykırı

İmar planına göre bina yüksekliği en fazla zemin artı üç kat olması gerekirken, yani Acıbadem Caddesi’ndeki binaların imar planına göre yüksekliği 12,5 metre iken, bu sınır aşılarak projede bir kat çatı olmak üzere yaklaşık 6 kat, yani 22,70 metre olacak şekilde planlanmıştır.

Tüm bu kanuna aykırı uygulamalar için Tibaş Sitesi sakinlerinin açtığı dava sonucunda Bilirkişi Heyeti, anılan inşaat alanını inceledikten sonra hazırladıkları raporda; yapılan inşaatın, planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine, mevcut mevzuata ve kamu yararına uygun olmadığı yönünde görüş bildirmiştir.

Üsküdar Belediyesi hakkında suç duyurusu

Tibaş Parkı Gönüllüleri mahkemenin bilirkişi raporu doğrultusunda yürütmeyi durdurma kararı vermesini ve inşaatın bir an evvel durdurulmasını istiyor.

Üsküdar Belediyesi’nin, İmar Kanunu’na ve planına aykırı olarak bu inşaata ruhsat ve onay vererek imar suçu işlediğini belirten gönüllüler, Acıbadem sakinleri olarak suç duyurusunda bulunduklarını belirttiler.