(Uğur Şahin / Birgün – 23 Mayıs 2018)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kadıköy’de bulunan ve 3. derece sit alanı olan tarihi Kuşdili Çayırı’nı mahkeme kararına rağmen imara açtı. CHP’li Doğan, “Mahkeme kararları hiçe sayıldı” dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Kadıköy’de bulunan ve 3. derece sit alanı olan tarihi Kuşdili Çayırı’nı mahkeme kararına rağmen imara açtı. Bakanlık, hazırlanan imar planı değişikliğini önceki gün onayladı ve aynı gün askıya çıkardı. Söz konusu alanın mülkiyeti AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait. Değişiklikle birlikte alanın üstü dinlenme alanı, park, itfaiye alanı, yol ve dere olarak düzenlenirken, park ve dinlenme alanında zemin altı katlı otopark inşa edilecek.

Kadıköy Belediyesi: İptal edin
Plana ilişkin açıklama raporunda Kadıköy Belediyesi’nin görüşüne de yer verildi. Belediye, zemin altı otoparkın iptal edilmesini talep ederek, şunları kaydetti:

“Tarihi geçmişinden gelen özelliği nedeniyle, ağaç köklerinin ve zemin sularının yeraltındaki beton blokların üstüne değil toprağa ulaştığı, parselin doğal yapısının korunduğu bir yeşil alan olarak planlaması daha doğru olacağından, plan değişikliği tekliflerinde ‘park’ olarak belirlenen alanın yüzde 50’lik kısmında yapılacak olan zemin altı katlı otopark alanının iptal edilmesi Başkanlığımız görüşüdür.”

Mahkemelerden iptal kararları
1977 yılında ‘doğal sit alanı’ ilan edilen ve Kuşdili Çayırı olarak bilinen alana ilişkin 1981’de Koruma Kurulu, ‘doğal anıt’ tescil kararı verdi. 1988’de alanın doğal sit alanı olması itibariyle kalıcı tesislere izin verilmeyip sadece otopark ve pazar yeri olarak kullanılabileceğine ilişkin karar alındı. Takvim 2007’yi gösterdiğinde ise alana AVM yapılmasının önü açıldı ve Kuşdili Çayırı ‘özel proje alanı’ olarak belirlendi. Bunun üzerine Şehir Plancıları Odası konuyu yargıya taşıdı ve değişiklik 2009’de iptal edildi. Ardından 2013’te Kuşdili Çayırı’na dair “park, zemin altı otopark ve itfaiye alanı” olarak değişiklik yapıldı. Bu karar da Mimarlar Odası ile Kadıköy Belediyesi’nin açtığı davalar üzerine iptal edildi. Tüm bunlara rağmen Çere ve Şehircilik Bakanlığı Kuşdili Çayırı’nı imar açacak planı önceki gün onayladı.

Tarihi kalıntılara zarar verilecek
Konuya ilişkin BirGün’e konuşan eski İBB Meclisi’nin CHP’li Üyesi ve inşaat mühendisi İbrahim Doğan, Bakanlığın mahkeme kararlarını hiçe sayarak yasalara aykırı bir şekilde plan hazırladığını söyledi. Söz konusu değişikliğin şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu dile getiren Doğan, planın kamu yararı taşımadığına da işaret etti.

Doğan, şunları ifade etti:
“Bu alanda kazı yapılması olası yeraltı tarihi ve antik kalıntılar için de zarar verici nitelikte. Bu nedenlerden dolayı söz konusu arazinin yeşil alan olarak kalması önem arz ediyor. Zira bu alanda yapılacak yeraltı katlı otopark yağmur sularının toprağa erişmesini engeller. Ayrıca donatı alanlarının azalmasına neden olacağı gibi araç trafiğini de artıracak. Yapılacak itfaiye hizmet binası da kalıcı yapı olması nedeniyle ilgili kurul kararlarına aykırıdır. Zira ilgili kurumlar ve bilirkişi raporlarında açıkça bu alanın ‘çayır alanı’ olarak kalması gerektiğini açıkça belirtmiştir.”

‘Rantı reddediyoruz’ 
Doğan, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Kuşdili Çayırı üzerinde bu planlarla birlikte yapılacak itfaiye hizmet binası ve yeraltı katlı otopark, bu alanın tamamen betonlaşmasına neden olacak. Ranta hizmet eden bu anlayışı ret ediyoruz.”