(Evrensel – 21 Mayıs 2018)

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Eskişehir Alpu Termik Santrali projesi için hazırlanan ÇED raporunun gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası, Eskişehir Alpu Termik Santrali projesinin, nihai ÇED raporunun gerçeği yansıtmadığını belirterek, çevre ve insan sağlığını dikkate almayan projede kamu yararı olmadığına vurgu yaptı.

Odanın santrale ilişkin hazırladığı raporda “ Söz konusu projenin boyutlarına bakıldığında, projenin kapsamlı çevresel etkileri olabileceği açıkça görülmesine rağmen nihayete erdirilen ÇED raporu ciddi eksiklikleri barındırmaktadır. Jeoloji mühendisliği hizmetleri açısından yapılan değerlendirme sonucunda; ÇED raporunun dayanağı olarak ekinde sunulan ODTÜ ve MTA’nın hazırladığı teknik raporlar, bu ÇED raporuna yönelik olarak hazırlanmamıştır. Çevresel etki değerlendirilmesi için hazırlanmayan ODTÜ ve MTA raporlarının bu amaçla kullanılması doğru ve etik değildir” denildi.

Açıklamada termik santral, kül deposu ve yer altı madenciliğinin yapılacağı sahanın kuzeybatısında aktif fay hatları bulunduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca olası heyelan riskleri ile Porsuk Nehri ve önemli kollarına dair sel ve taşkın analizinin de yapılamadığına işaret edilerek “Sonuç olarak, projenin doğa kaynaklı afet riskleri ve bu risklerin getireceği deprem, heyelan ve sel durumunda yaşanılacak olumsuzluklar ortaya konulmamış, proje sahasında bulunan aktif faylar ve bu fayların oluşturabileceği depremler proje tasarımında dikkate alınmamıştır. Alpu Termik Santralinin, kömür sahalarının ve kül depolama sahasının özellikle işletme evresinde etkileyeceği alanların sınırları ve oluşacak hava kirliliğinin boyutları ve etkileri ortaya konulmamıştır.”

DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASA TEHDİT

Kül depolama alanı olarak seçilen yerin, dünya çapında korunması gereken doğal ve kültürel mirası temsil eden, ender Eskişehir Lületaşı ocaklarının bulunduğu alana karşılık geldiği belirtilerek “Lületaşı gibi dünyada eşi bulunmayan bir doğal kaynak alanı tahrip edilerek yok edilecektir. Yatırımın mevcut çevre üzerine etkilerinin fayda-maliyet analizine yer verilmemiştir. Maden ekonomisi açısından kömürün çıkarılması maliyeti ile çevresel değerlere verilecek zararın karşılaştırılması yapılmamıştır” denildi.

Son olarak Eskişehir-Alpu’da kurulması planlanan kömür işletmesi ve buna dayalı kurulacak termik santralin toprağa, suya ve havaya ciddi olumsuz etkilerinin olacağını ve ülkemizin önemli tarımsal üretim alanlarından biri olan Alpu Ovası’nı tahrip edileceğinin görüldüğüne vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi “Bütün bilimsel-teknik itirazlar ve yükselen kamuoyu tepkisine karşın 26 Nisan 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan acele kamulaştırma kararıyla, Alpu Termik Santralinin yapımı amacıyla EÜAŞ’a, özel mülk arazilere el koyma yetkisi verilmiştir. Benzerlerinden çok daha pahalıya çıkacağı şimdiden belli olan, yarardan çok zarar getireceği çok açık olan bu projeden derhal vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyor; Eskişehir Alpu Termik Santral Projesi Nihai ÇED raporu hakkında TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasının görüşlerini kamuoyunun ve meslektaşlarımızın bilgisine sunuyoruz.