(Özer AKDEMİR / Evrensel – 25 Haziran 2018)

Aydın ile Muğla illerinin sınırındaki Bafa Gölü’nde kirlilik yeşil alg patlaması yarattı. Bilim ‘radikal önlem alınmazsa Bafa Gölü ölür’ diyor!

Yıllardır kirlilikle boğuşan Bafa Gölü’nün başı şimdi de alglerle dertte. Göl, artan sıcakların ardından meydana gelen alg patlaması nedeniyle bezelye çorbasına benzedi.

Evsel, tarım ve endüstriyel kirlilik nedeniyle suları 4. sınıf su seviyesine gerileyecek kadar kirlenen Bafa Gölü, 2014 yılından sonra yeniden alg patlaması ile gündemde. Sıcakların ardından ani gelişen alg patlaması nedeniyle suları yeşil renkli, pelte kıvamında bir bezelye çorbasına benzeyen gölde, kıyılarda biriken tabakalaşma yöredeki balıkçılığı ve turizmi tehdit ediyor.

Balıkçılar, göldeki kirlilik nedeniyle ağlarını çekemediklerini dile getirirken, bütün ekonomilerini bağladıkları gölün bu durumu nedeniyle büyük sıkıntı içerisinde olduklarını dile getiriyorlar.

Fotoğraf: EKODOSD

RADİKAL ÖNLEMLER ALINMAZSA…

Yıllardır gölde bilimsel çalışmalar yapan Yrd. Doç. Dr. Erol Kesici, göldeki kirlilikle ilgili radikal önlemler alınmazsa durumun daha da kötüye gideceği uyarısında bulundu. Gölde kış ve ilkbahar dönemlerinde yaptıkları su kalitesi ve su yosunu (alg) miktarı konusundaki çalışmalarda, radikal önlemler alınmaması durumunda alg patlaması yaşanacağını öngördüklerini aktaran Kesici, “Havaların ısınmasına bağlı olarak gölün gerek suyunda gerekse dip çamurunda yoğun bir vaziyette mavi- yeşil su yosunları koloniler oluşturarak gölü kaplamaktadır. Bu  kesimlerde su canlılarının yaşaması mümkün değildir” dedi

BAFA BATAKLAŞMAYA DOĞRU GİDİYOR

Gölü temizleyen midyelerin de göldeki miktarlarının giderek azaldığını ifade eden Kesici, göldeki bu durumun zaten çok az sayıda kalan balıkların barınma, beslenme, yumurta bırakma ortamlarını oluşturan yüksek su bitkilerin ve çok az sayıdaki kamışların-sazlık kesimin giderek çürümesine neden olduğunu belirtti. Kesici, göl çevresinde koku ve sineklerin tüm canlıların yaşamını ve yöre turizmini etkilediğini aktararak, “Bu olumsuzluk çevre ve insan sağlığı yönünden de çok önemli olduğu kadar, gerekli radikal önlemlerin alınmaması durumunda göldeki su canlılarının ölümlerinin ve popülasyonlarının azalması söz konusu olabilecektir. Bafa Gölü bu haliyle aşırı oranda mavi-yeşil alg istilasındadır. Bu tür gölleri limnolojik ve ekolojik olarak yaşamlarının son evresi olan bataklıklaşmaya doğru gitmektedirler” dedi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Kesici’nin, Bafa Gölünün sorunlarının çözümüne dönük önerileri ise şunlar;

* Bafa Gölü’nü Büyük Menderesin, göl havzasının tarım endüstriyel atıklarının çöp deposu olarak kullanmasını engellemek.

* Gölün mekanik yöntemlerle dip ve kıyıdaki balçık-ağır metal –kimyasal birikiminin göl ortamından uzaklaştırılması,

* Göle ulaşan dere , çay ve kanalların bulunduğu kesimlere dinlendirme – çökertme ve arıtma sistemlerinin yapılarak kirli suların ulaşımının engellenmesi.

* Bafa Gölü’nün temel su kaynağını oluşturan B.Menderes’in ıslahı-temizlenmesi.

* Bafa Gölü’ne belirli dönemlerde baraj ve göletlerden temiz su verilmesi ve gölde dip birikimin (kirliliğin) engellenmesi için suyun sirkülasyonun sağlanması

* Gölün korunarak kullanılması.

GÖL, PARMAK SOKULMAYACAK BİR HALE GELEBİLİR

Bafa Gölünde kirlilik için artık su analizlerine gerek kalmadığını kaydeden Kesici, “Çünkü gölde kirlilik sonucu gölün yazın yeşile bürünmesi, kışın köpürmesi kirliliğin dışa vurmasıdır ve çok önemli göstergedir. Zaman geçirilmemelidir. Artık insanların “parmaklarını bile sokmasının tehlikeli” durumlara gelebileceği Bafa Gölü havzasında yaşayan insanların yaşadığı ortama, gelecek kuşaklara ve diğer insanlara olan sorumluluk bilinci kavratılmalıdır” dedi.

ACİL OLARAK HAREKETE GEÇİLMELİ

Bafa Gölündeki kirlilikle ilgili açıklamalarda bulunan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Bafa Gölü’nde hemen her yaz döneminde sıcaklar başladığında yörede yaşayan insanlarda “Acaba bu yıl alg çoğalması olacak mı?” kaygısı oluştuğunu aktararak, “Ne yazık ki göl temizlenmeden, Büyük Menderes’in çevresel sorunlarına çözüm bulunmadan bu kaygıların giderilmesi zor. Latmos Dağları’nın muhteşem peyzajıyla bütünleşen, Türkiye’nin en güzel göllerinden biri olan doğa ve tarih cenneti Bafa Gölü’nün kurtarılması için tüm kurumlar bir araya gelerek, çözümleri belli olan sorunlar için acil harekete geçmelidir” dedi.