(Özer Akdemir / Evrensel – 12 Temmuz 2018)

Altın Madeni Yalnız Efe’nin bağına el koyamadı. Direniş ve on yıl süren hukuk mücadelesi olmasaydı üzüm bağları sökülüp maden alanı yapılacaktı.

İzmir’in içme suyu havzasına komşu Efemçukuru köyünde işletilen altın madenine topraklarını satmayan tek köylü olan “Yalnız Efe” lakaplı Ahmet Karaçam direndi ve kazandı. Ahmet Karaçam acele kamulaştırma ile el konulan bağına el konulması kararını on yılı aşan bir mahkeme sürecinden sonra iptal ettirdi.

İÇME SUYU HAVZASINDAKİ ALTIN MADENİ

İzmir kent merkezine kuş uçuşu 20 km uzaklıktaki Efemçukuru Altın Madeni 6 yıla yakın bir zamandır faaliyetini sürdürüyor. Kente 700 metre yükseklikte bulunan Efemçukuru, üzüm bağları ile ünlü bir köy. İzmir’in içme suyunun önemli bir kısmını sağlayan Tahtalı Barajına komşu olan Efemçukuru, yapımı altın madeni nedeniyle iptal edilen Çamlı Barajı’nın da uzak mesafe koruma havzasında yer alıyor.

BAKANLAR KURULU ŞİRKETİN ÖNÜNÜ AÇTI

El Dorado Gold TÜPRAG şirketi tarafından işletilmek istenen madene yıllarca direnen köylüler,  Bakanlar Kurulu’nun 2008 yılında aldığı acele kamulaştırma karaları sonrası çözüldüler. Bakanlar Kurulu madene arazilerini satmayan köylülerin 35 parsel taşınmazına acele kamulaştırma ile el koyarak şirketin üretime başlamasının yolunu açtı.

DAVANIN SÜREÇLERİ

Kamulaştırılan taşınmazlar arasında iki bağı bulunan keçi çobanı “Yalnız Efe” lakaplı  Ahmet Karaçam, bu kamulaştırma kararına karşı Danıştay’da dava açtı. Karaçam’ın avukatı, EGEÇEP Hukuk Komisyonu üyesi Av. Arif Ali Cangı tarafından açılan davada kamulaştırmaların yasal koşullarının bulunmadığı ve kamu yararı olmadığı ileri sürülerek kamulaştırma kararının yürütmesinin durdurulması istendi. Danıştay 6.Dairesi’nin yürütmeyi durdurma kararını reddetmesi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na (DİDDK) yapılan itiraz sonrası acele kamulaştırma işleminin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi.

ŞİRKET BAĞI SÖKERSE…

DİDDK’nın bu kararının ardından yapılan yargılamada Danıştay 6.Dairesi davanın reddine karar verdi. 6. Dairenin bu kararı da yürütmeyi durdurma istemli olarak temyiz edilirken, Bakanlık 2009 yılında  kamulaştırılan taşınmazların değerinin tespit edilmesi ve acele el konulması için Menderes Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. El konulan bağların sökülüp şirkete verilmesi anlamına gelen bu çabaya karşı yapılan itirazlarda, bağların şirkete teslim edilmesi durumunda şirketin bağları sökeceği, bundan sonra davanın kazanılması durumunda bile zararın telafisinin mümkün olmayacağı dile getirildi. Mahkemeden Danıştay’daki iptal davalarının sonucunun beklenmesi talep edildi. Uzun uğraşların ardından Menderes Asliye Hukuk Mahkemesi Danıştay’daki iptal davalarının bekletici mesele yapılmasına karar verdi.

Bir yandan el koyma davası devam ederken, diğer yandan acele kamulaştırmanın iptali davasında çok uzun zamana yayılan bir süreç yaşandı. Sonunda DİDDK Danıştay 6.Dairesi’nin ret karalarının bozulmasına karar verince, Danıştay 6. Daire’de kamulaştırma işleminin iptaline karar verdi.  Karara yapılan itirazlar da reddedilince geçtiğimiz günlerde karar kesinleşti.

ON YIL ALTI AY SÜREN MAHKEME!..

Bugün Menderes Adliyesinde görülen davada da Ahmet Karaçam’ın acele kamulaştırma davalarından birisinde mahkeme acele el koyma davasını reddetti.  Mahkeme, kamulaştırmalar için depo edilen kamulaştırma parası da idareye iadesine kesin olarak  karar verdi. Karaçam’ın avukatı Cangı, bir parsel için 10 yıl 6 aylık acele kamulaştırma serüveni Ahmet Karaçam’ın zaferi ile sonuçlandığını dile getirdi. Cangı, “Bu dava hukuksuzluğun dibe vurduğu acele kamulaştırma uygulamaları ile ilgili olumlu bir içtihat oluşturdu” dedi.

YALNIZ EFE KAZANDI AMA…

Bu kararla bağına altın madeni tarafından el konulmasına karşı inat ve kararlılıkla direnen, köyde arazilerini madene satmayan tek köylü olduğu için de “Yalnız Efe” denilen Ahmet Karaçam’ın direnişi başarıyla sonuçlandı. Öte taraftan Karaçam’ın bu başarısı İzmir’in içme suyunu kirlettiği bilimsel olarak ortaya konan altın madeninin çalışmasına herhangi bir etkide bulunmuyor. Karaçam’ın direnişini kıramayan şirket, madenin sağlık koruma bandını Karaçam’ın bağları dışarıda kalacak şekilde geri çekerek üretimine devam etti. Maden 6 yıla yakın bir zamandır yörede altın üretimini sürdürüyor.