(Yeşil Gazete – 13 Temmuz 2018)

Flamingoların üreme alanı olan Gediz Deltası’nı tehdit eden Körfez Geçiş Projesi’ne karşı açılan davada bilirkişi raporu açıklandı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı bazı meslek odaları ile 80 doğa savunucusunun İzmir 3’üncü İdare Mahkemesi’nde “ÇED iptal” davası açmıştı.

Hükümet tarafından İzmir’de yapılması planlanan Körfez Geçiş Projesi’ne verilen “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu” kararına karşı, iki ayrı dava açılmıştı.

Raporda, projenin planının temel ilkeleri ve öngörüleri ile uyumlu olmadığı ve ÇED raporunun yeterli olmadığı görüşüne yer verildi.

Raporda ayrıca “Projenin uygulanması halinde bu bölgede giderilmesi mümkün olmayacak zararların ortaya çıkabileceği kanaatine ulaşılmıştır” ifadeleri kaydedildi.

Proje flamingoların üreme alanını tehdit ettiği için büyük tepki çekiyor.