(KOS Medya – 6 Ağustos 2018)

Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, bakanlıkça ikinci kez planları yapılan Doğanlar askeri alanın, ranta açılmaması gerektiğini belirterek, bu bölgenin kent parkı yapılması gerektiğini belirtti. TOKİ’ye devredilerek yağmalanmaya çalışılan askeri bölgede ciddi anlamda ağaç varlığının bulunduğuna dikkat çeken Alpaslan, “askeri alanların hükümet tarafından da söz verildiği gibi, ranta ve yapılaşmaya açılmadan, yeşil alanlar olarak kullanılması kentlerimiz için hayati önem taşımaktadır.”dedi.

Umut KARAKOYUN’un DHA’da yer alan haberine göre, yapımı devam eden İzmir-İstanbul Otoyolu bitişiğinde, Bornova Stadı yakınında bulunan ve büyük kısmı yeşil alan olan Cemal Gürsel Kışla alanı, Milli Savunma Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında imzalanan protokol kapsamında TOKİ’ye devredildi. Doğanlar Mahallesi, 143 parseli kapsayan alan için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca imar planı hazırlandı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası İzmir Şubesi, toplu iş yerleri, ticaret, ibadet alanı, belediye hizmet alanı, akaryakıt ve LPG servis istasyonu ile park alanlarının yer aldığı planların iptali için dava açtı. Dava sürerken, TOKİ, 135 bin 750 metrekarelik alanı İzmir Ticaret Odası eski Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş’a sattı. İzmir 4. İdare Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, ‘rant yaratıldığı’ gerekçesiyle planları iptal etti. Askeri alana ilişkin planların mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından bakanlık yeni bir plan hazırladı. Şehir Plancıları Odası ile Mimarlar Odası, 25 Nisan’da askıya çıkarılan planların, eski planlardan farksız olmadığını savunarak, İzmir 3’üncü İdare Mahkemesi’nde bir kez daha planların iptali için dava açtı.

‘ORMAN VASFINDA DEĞERLENDİRİLMELİ’
Mimarlar Odası İzmir Şubesi, sürece dair bilgi vermek ve önerilerini paylaşmak üzere Mimarlık Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, arsanın üzerinde önemli ölçüde ağaçların bulunduğunu, bu bölgenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı ile imara açılmak istendiğini savundu. Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliği 17’nci maddesinde ‘Üç hektar büyüklüğündeki ağaç varlığının orman vasfında’ olduğunu anımsatan Alpaslan, “Söz konusu bölgede dava konusu parsel ile sınırlandırılamayacak şekilde ve çevresiyle birlikte değerlendirilmesi gereken bir ağaç dokusu yer almakta. Bahsi geçen yönetmelik hükmü kapsamında bu alanın orman vasfında değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca Anayasa’nın 169’uncu maddesine göre de orman sınırlarında daraltma yapılamaz” diye konuştu.

Yıllardır kamu kullanımında olan bu alanın kamu malı niteliğinden çıkarılarak özel mülkiyete devredileceğini söyleyen Halil İbrahim Alpaslan, bakanlıkça yapılan planlarda, planlama bölgesinde tüm sosyal devlet anlayışının, kamu yararı ilkelerinin gözardı edildiğini ileri sürdü. Kamuya ait alanların özel mülkiyete açılarak rant kapısı haline getirildiğini söyleyen Alpaslan, İzmir’deki yeşil alanların azaldığına dikkat çekti.

‘ASKERİ ALANLAR İÇİN EMSAL OLACAK’
Halil İbrahim Alpaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kentlerimizde yaşanan ‘rantsal dönüşümün’ yarattığı, insan ölçeğinden çok uzak, devasa yapılar yüzünden kendimizi daha da kapana kısılmış hissettiğimiz şu günlerde, askeri alanların yapılaşmaya açılmadan ve mevcut yeşil dokuları iyileştirilerek, öncelikle, kent parklarına, mesire alanlarına, kültür ve spor alanlarına ve benzeri kamusal kullanımlara dönüştürülmesi önerilmektedir. Anayasaya aykırı imar planı kararı ile orman statüsünde korunması gereken Doğanlar askeri alanının, sahip olduğu ekolojik değer doğrultusunda yapılaşması yerine, kentlilerin yeşil alan ve spor alanları gibi donatı ihtiyaçlarını karşılayabilecek birçok kullanımı içine alan, İzmir için bir ‘Kent Park’ kararı alınması için henüz geç kalınmış değil. Kamuoyunun da desteği ile askeri alanların, hükümet tarafından da söz verildiği gibi, ranta ve yapılaşmaya açılmadan, yeşil alanlar olarak kullanılmasının talep edilmesi, kentlerimiz için hayati önem taşımaktadır.”
Başkan Alpaslan, Doğanlar askeri alanın, planlar aracılığıyla, emsal oluşturacak niteliğe kavuşturulması halinde bunun İzmir’deki tüm askeri alanlar için ciddi bir tehdit oluşturacağı uyarısında da bulundu.