(Özer Akdemir  – Evrensel / 8 Ağustos 2018)

Ayvalık sahilinde kurulmak istenen balık çiftlikleri için Balıkesir Valiliğinin verdiği ‘ÇED gerekli değil’ kararı İdare Mahkemesince bozuldu.

Balıkesir İdare Mahkemesi, Ayvalık sahilinde kurulmak istenen balık çiftlikleri için Balıkesir Valiliğinin verdiği “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararını ikinci kez hukuka aykırı bularak iptal etti.

İKİ AYRI TESİS BİR BÜTÜN OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Ayvalık Sahilkent Mahallesi Engürü Sitesi önünde kurulan 2 adet balık çiftliği hakkında daha önce verilmiş olan “ÇED gerekli değildir” kararının iptali için Ayvalık Tabiat Derneği Balıkesir İdare Mahkemesine 2016 yılında dava açtı. Dava sürecinde yapılan bilirkişi keşfi sonrası Ayvalık sahilinde kurulmak istenen balık çiftlikleri için Valiliğin verdiği “ÇED Gerekli Değildir” kararı hukuka aykırı bulunarak iptal edildi. Balıkesir İdare Mahkemesi, iptal gerekçesinde “Farklı kişiler tarafından hazırlanan 500 ton/yıl kapasiteli dava konusu kültür balıkçılığı projeleri hakkında, tesislerin birbirine olan mesafesinin 893,48 metre olduğu hususunun bilirkişi raporu ile tespit edilmesi karşısında, tesislerin çevresel etkileri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, yılda 1000 ton kapasiteye ulaştığı…” na dikkat çekilerek projeler için ÇED Raporu hazırlanması gerektiği dile getirilmişti. Mahkemenin bu kararının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından temyiz edilmesi üzerine Danıştay 14. Daire Başkanlığı Balıkesir İdare Mahkemesince verilen iptal kararı usul yönünden bozmuştu. Danıştay, “ÇED Gerekli Değildir” kararlarının her biri için ayrı dilekçelerle dava açılması gerektiğine hükmetmişti.

MAHKEMEDEN YİNE AYNI KARAR

Bu kararın ardından , Çevre Bakanlığı tarafından “Hassas Alan” olarak nitelendirilen Edremit Körfezi’nde, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın etki alanında yer alan balık çiftliklerinin yaratacağı ekolojik tahribatı önlemek amacıyla Ayvalık Tabiat Derneği tarafından ayrı ayrı dilekçeler verilerek  Nisan 2018 tarihinde iki yeni dava açıldı. Balıkesir İdare Mahkemesi her iki dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucu, “ÇED Gerekli Değildir“ kararlarını ikinci kez iptal etti. İdare Mahkemesinin iptal gerekçesinde “Bütün olarak değerlendirildiğinde yılda 1000 ton kapasiteye ulaştığı görülen söz konusu projelerin çevresel etki değerlendirmesi uygulamasına tabi olduğu sonucuna varılmıştır” denilerek önceki kararının gerekçesi ile aynı yönde bir karar verdi.