(Can Hacıoğlu / Cumhuriyet – 9 Ağustos 2018)

Danıştay 14. Dairesi, Alpu Ovası’na kurulması planlanan kömürlü termik santralda kullanılmak üzere Sevinç Mahallesi’nde açılması planlanan kömür madeni için alınan ÇED gerekli değildir kararının iptalini onadı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Odunpazarı İlçesi Sevinç Mahallesi’nde açılacak kömür madeni için 28 Aralık 2017 tarihinde “Çevre Etki Değerlendirme raporu gerekli değildir” kararı vermiş, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de bu karara karşı dava açmıştı. Eskişehir 2. İdare Mahkemesi dava sonucunda, 6 Nisan 2018 tarihinde verdiği kararla Sevinç Mahallesi’nde açılacak olan kömür madeni için ÇED raporu gerekli değildir şeklindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kararını iptal etmişti.

Eskişehir Valiliği bu karar üzerine Danıştay’a temyiz davası açmıştı. Danıştay 14. Dairesi, Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin kararını onadı.

Danıştay 14. Dairesi’nin vermiş olduğu onama kararı ile birlikte Sevinç Mahallesi’nde açılması planlanan kömür madeni için ÇED raporu düzenlenmesi zorunluluk haline gelmiş oldu.