(KOS Medya – 7 Eylül 2018)

Kuzey Ormanlarının Kocaeli ve İstanbul kesimleriyle  Kütahya ve İzmir’de 1 milyon 617 bin 400 m² orman alanı orman sahası dışına çıkarıldı. Cumhurbaşkanlığı sisteminin uygulanmasıyla, orman dışına çıkarılacak alanlar Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Geçtiğimiz hafta Koceeli Barış Gazetesinde yayınlanan haberde, Kocaeli’nde dev arazilerin orman dışına çıkarıldığı duyurulmuştu. Kocaeli’nin yanı sıra İstanbul, Kütahya ve İzmir’de bulunan toplam 1 milyon 617 bin 400 m² orman alanının orman sahası dışına çıkarıldığı ortaya çıktı. 8 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 3 Temmuz 2018 tarihli kararıyla belirlenen alanların büyük kısmı Kocaeli sınırları içinde. Sanayinin yarattığı çevre sorunlarıyla gündeme gelen Dilovası’nda 683 bin, Gebze’de 111 bin, Yuvacık’ta ise 31 bin m² orman alanı, orman sınırı dışına çıkarıldı.


İstanbul’da 216 bin 493 m²’lik alan orman sınırı dışına çıkarılırken bunun 203 bin m²’lik kısmı Sultanbeyli ilçesinde.

Kararla Kütahya’da 535 bin m², İzmir’de 40 bin m² orman sahası dışına çıkarıldı.

Genel seçimler öncesinde, TBMM’de kabul edilen 7139 sayılı yasa ile Orman Kanunu Ek 16’ncı maddesinde değişiklik yapılmıştı. Buna göre kanunun yürürlüğe girdiği 28 Nisan 2018 tarihinde önce üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da yerleşim yeri oluşturulması uygun bulunan orman alanlarının orman dışında çıkarılmasına izin verilmişti. Böylece üzerinde işgal olmayan orman alanlarının dahi imara açılmasının yolu açılmıştı.

Orman sahasına çıkarılacak alanları Cumhurbaşkanı belirleyecek

Anayasal koruma altındaki orman alanlarını her türlü yapılaşma faaliyeti yasak. Ancak 1980 darbesi sonrasında Orman Kanunu’nun 2. maddesi b fıkrasında yapılan değişiklik ile 31 Aralık 1981’den önce “bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş” yerlerin orman dışına çıkarılmasına izin verilmişti. 7139 sayılı yasayla kanuna eklenen hüküm “bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen” alanların orman dışına çıkarılmasına izin verdi.

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen alanlar, Cumhurbaşkanınca belirlenecek usul ve esaslara göre Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilecek.