(Erdoğan Süzer / Sözcü – 26 Eylül 2018)

AVM’ler bile turistik yatırım kapsamına alındı. Turizm Bakanlığı’nın izni alınarak koruma altına alınan milli parklar, yaylalar, ormanlar ve kırsal alanlar turizm yatırımı adı altında kolaylıkla yağmalanabilecek.

Kamuya ait alanların turizme açılmasını öngören yönetmelikte çok kritik değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemeyle, koruma altındaki milli parklar, yaylalar, ormanlar ve kırsal alanlar turizm yatırımı adı altında kolaylıkla yağmalanabilecek. Turizm bölgelerindeki alışveriş merkezleri (AVM) bile artık ‘turizm yatırımı’ kapsamına alınıp Hazine arazisi üzerine kurulabilecek.

Turizm Bakanlığı’nın, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’te yaptığı değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişikliklerle daha önce Bakanlar Kuruluna ait olan turizm alanlarının belirlenmesi gibi yetkiler tümden Cumhurbaşkanı’na devredildi. Bakanlık, turizmcilere tahsis edilen ya da kiralanan kamu arazilerine karşılık alınan pay ve kullanım bedellerinde küçük artışlar yaptı, ancak bunun karşılığında Hazine’ye, yani halka ait olan alanların turizme açılmasına yönelik vatandaşın lehine olan sınırların tamamına yakınını kaldırdı. Halka ait olan ormanlar, milli parklar, yaylalar hatta kırsal alanlar artık çok daha kolay bir şekilde turizm yatırımcılarına tahsis edileceği için sıradan vatandaş parasını ödemeden bu yerlere adım dahi atamaz hale gelecek.

Yönetmeliğe eklenen yeni bir maddeyle özel koruma altındaki milli parkların içerisindeki kamuya ait alanlar da artık turizm yatırımcılarına tahsis edilebilecek. Buna göre, Turizm Bakanlığı’nın ‘kamu yararı olduğuna ve zaruret bulunduğuna’ karar vermesi halinde, milli park sınırları içerisinde kalan alanlar, uzun süreli turizm tesisi hizmet alanı olarak kullanılmasına imkan verecek şekilde düzenlenecek. Bu alanların imar planları yapılıp onaylanacak ve turizm şirketlerine tahsis edilecek. Bu şekilde tahsis edilecek ormanlık alanlarda öncelikle bozuk alanlar ve orman içi açıklıklar tercih edilecek. Dolayısıyla milli park içinde bozuk alan ve açıklık yoksa bu madde sayesinde direkt ormanlık alan da tahsis edilebilecek.

TALAN HIZLANACAK

Yönetmelikle kamuya ait alanların turizm amacıyla kişi ve şirketlere verilmesini düzenleyen madde genişletilerek içerisine kırsal ve yayla turizmiyle sağlıklı yaşam turizmi de eklendi. Bu değişiklikle artık, Arap turistlerin büyük ilgi gösterdiği Karadeniz yaylaları başta olmak üzere ülke genelindeki tüm yaylalardaki turizm yatırımları artık Hazine arazileri üzerine yapılabilecek.

HAZİNE ARAZİSİ TAHSİS EDİLECEK

Hazine arazilerinin tahsisine yönelik sınırlamaları adeta tümden kaldıran değişiklikle, bakan yardımcısı ve bürokratlardan oluşan Arazi Tahsis Komisyonu’na olağanüstü yetki verildi. Bu komisyon artık kendi uygun gördüğü her türlü yatırımı teşvik edilmesi gereken turizm yatırımı sayıp Hazine arazisi tahsis edebilecek. Bu madde sayesinde turizm bölgelerinde yapılacak AVM’ler ile restoran ve dükkanlar için de artık Hazine arazileri tahsis edilebilecek.