(Demet Sargın/ BirGün – 5 Ekim 2018)

Artvin Beratlı Köyü’nde kalker ocağına karşı açtığı davası reddedilen köy halkı, konuyu Danıştay’a taşıdı. Danıştay yerel mahkemenin kararını bozdu

Ardanuç’a bağlı Beratlı Köyü’nde büyük bir doğa tahribatına yol açan kalker ocağına karşı hukuk mücadelesi veren köy halkı kazanım sağladı. Danıştay, Rize İdari Mahkemesi’nin köy halkın açtığı davayı reddettiği kararı bozdu.

HES ve maden ocaklarıyla adeta yağmalanan Karadeniz’de, halk da doğasını savunmaya devam ediyor. 2014 yılında Artvin Ardanuç’a bağlı Beratlı Köyü’ndeki kalker ocağıyla ilgili iptal davası açılmıştı. Köy halkının madene karşı 2014’de açtığı iptal davası Rize İdare mahkemesince reddedilmişti. Avukatlar aracılığıyla temyize götürülen davada Danıştay, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Konu hakkında konuşan köy halkının avukatı Halis Yıldırım, şunları kaydetti:

“Artvin/ 2014 yılında Ardanuç Beratlı köyünde gerçekleştirilmek istenen Kalker ocağı işletmesi için Ardanuç- Beratlı köylülerinin tarafımızca açılan iptal davası Rize İdare mahkemesince reddedilmişti. Bu karar tarafımızca temyiz edilmiş ve Danıştay 8. Dairesi tarafından İşletme ruhsatı ve işletme izni yönünden yapılan incelemesinde; Sahada yeniden uzman bilirkişilerce madencilik faaliyetinin orman, su kaynakları ve çevreye olacak etkilerinin araştırılması gerektiğine dair karar vermiş ve Rize idare mahkemesi kararının bozulmasına karar vermiştir.

İçinde en az bir çevre mühendisinin bulunduğu bilirkişi heyetinin bu keşif ve bilirkişi incelemesiyle yürütülmek istenen madencilik faaliyetinin heyelan yaratıp yaratmayacağı, dava konusu alanın eğimi, yağış yoğunluğu bitki örtüsü gibi tüm çevresel yönleriyle irdelenip, yaratacağı olası tehlike ve riskler ortaya konularak ondan sonra bir karara varılması gerekçelerine dayanarak eksik inceleme nedeniyle bozulmasına karar vermiştir.

Danıştay 8. Daire kararıında yapılan gerek heyelan vurgusu gerekse olası tehlike (ki ihtiyat ilkesinin doğru bir şekilde yer almasıdır) ve risklerin ortaya konulmasının araştırılması isteği kararı örnek bir karar haline getirmiştir.

Haklı mücadelelerini ısrarla sürdüren Ardanuç halkı/ Beratlı köylülerini kutluyorum.”