KOS - Medya

Published on Ekim 26th, 2018 | by Kuzey Ormanları Savunması

Ormanların üniversiteye tahsisine Anayasa Mahkemesi’nden iptal

(KOS Medya – 25 Ekim 2018)

18 Haziran 2017 tarihinde kabul edilen 7034 sayılı Türk – Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kuruluşuna dair kanunun Pendik’te bulunan orman alanlarını üniversiteye tahsis eden Geçici 1. maddesinin 2. fıkrası iptal edildi.

7034 sayılı yasanın Geçici 1. maddesinde “İstanbul İli, Pendik İlçesi Sanayi Mahallesindeki ekli krokiye göre ekte koordinatları (ITRF) global koordinat listesinde belirlenmiş, orman vasıflılar da dahil olmak üzere mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın Üniversiteye bedelsiz olarak tahsis edilmiş sayılır” hükmü getirilmişti. CHP Milletvekillerinin başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi yasanın 7. maddesiyle birlikte “, orman vasıflılar da dahil olmak üzere” ifadesini iptal edildi.

24 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5.7.2018 Tarihli ve E: 2017/144, K: 2018/76 Sayılı kararda, orman arazilerinin başka amaçla kullanımı için kamu yararı bulunmasının tek başına yeterli olmadığı ifade edildi. Kararda “Hazineye ait orman vasıflı taşınmazların herhangi bir zorunluluk ölçütü gözetilmeksizin üniversiteye tahsis edilmesinin, Anayasa’nın 169. maddesinde öngörülen devletin ormanları koruma ve genişletme yükümlülüğüyle bağdaşmadığı vurgulandı.

7034 sayılı Kanunla, Pendik, Kurtköy’de 1 milyon 550 bin metrekarelik alan üniversiteye tahsis edilmişti. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yakınındaki alanın büyük kısmı orman niteliğindeydi.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑