(KOS Medya – 22 Kasım 2018)

Bolu’da 12 bin metre karelik mera alanının kaçak inşaatlarla  işgal edildiği anlaşıldı. Denetçilerin konuya ilişkin olarak hazırladığı raporda Bolu’da çivi çakılması yasak olan mera alanlarına 904 adet izinsiz yapı, cami ve yol yapıldığı açıklandı. Raporda ayrıca Mera Kanunun 19 maddesi ile Mera, Yaylak ve Kışlakların Korunması görevi kapsamında Bakanlık valilik/ kaymakamlıklar arasında bir koordinasyon olmadığı anlaşıldığı belirtildi.

Bolu Olay gazetesinde yer alan habere göre, İlimiz genelinde bulunan yaklaşık 91 hektar mera alanının 12 bin metre karelik bölümünün yasal olmayan şekilde işgal edildiği açıklandı. Yapılan açıklamada Bolu’da çivi çakılması yasak olan mera alanlarına bina, cami ve yol yapıldığı belirtildi. Konuya ilişkin olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2017 Yılı Denetim Raporunda yer alan bilgilere göre, “Mera Kanunun 19 maddesi ile Mera, Yaylak ve Kışlakların Korunması görevi kapsamında Muhtarlar ve belediye başkanlarına, yaylak ve kışlaklara tecavüz olduğu takdirde durumu derhal Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne, il ve ilçe müdürlükleri de valilik veya kaymakamlığa bildirmekle yükümlü oldukları belirtilmiştir. Ancak yapılan incelemede bildirimlerin takibi ve ne tür idari yasal ve cezai işlem yapıldığı ve işin takibi konusunda Bakanlık valilik/ kaymakamlıklar arasında bir koordinasyon olmadığı anlaşılmıştır. Bu durum mera, yaylak ve kışlakların korunması konusunda çeşitli zafiyetler ve hukuki ve yönetsel sorunlar oluşturulabilmektedir.

Bu nedenle 639 sayılı Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8. Maddesi gereğince Çayır, mera, yaylak ve kışlakları korumak ve gerekli tedbirleri almakla görevli olan kurumun belirli bir eylem planı çerçevesinde, Bakanlık İl veya İlçe Müdürlükleri ile Valilik veya Kaymakamlıklar arasında koordinasyonun sağlanarak gerekli idari tedbirlerin alınması, gerekiyorsa yasal ve idari mevzuat çalışmalarının yapılmasının uygun olacaktır” denildi.

Bolu genelinde 90.716 hektar mera alanı bulunuyor. Bu alanın 1.203 hektarlık bölümünde işgal bulunuyor. Bu veriler ilimizde bulunan mera alanlarının % 1.5’e yakın bölümünün işgal altında olduğunu ortaya koyuyor.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Haber üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yazılı bir açıklama yapılarak açıklamada şu görüşlere yer verildi;

“16.11.2018 tarihinde gazetenizde çıkan “1.2 Hektar Alan Edildi Talan” haberine istinaden bu açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. İlimizde 4342 sayılı Mera Kanunu’ na tabi alanlarda ilgili tüm Kamu, Kurum ve Kuruluşları ile koordineli olarak gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; 2015′ de 170, 2016′ da 203, 2017′ de 218, 2018 yılı içerisinde 313, izinsiz yapının tespiti gerçekleştirilerek 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerekli iş ve işlemler yürütülmüş ve halihazırda yürütülmeye devam etmektedir. Ayrıca mütecavizler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 154/2 maddesi gereğince Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuş olup, Müdürlüğümüzce tespitler sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü”

2015 VE 2018 yılları arasında 3 yıl içerisinde mera kanuna tabi alanlar içerisinde toplam 904 izinsiz yapının tespit edildiği de yapılan açıklamayla ortaya çıktı.