Haber

Published on Aralık 6th, 2018 | by Kuzey Ormanları Savunması

3’üncü kez ‘ÇED iptal’ kararı verilen termik santral hala çalışıyor

(KOS Medya – 6 Aralık 2018)

İzmir Aliağa’da faaliyet gösteren termik santralin genişletilmesi için 2010 ile 2016 yıllarında verilen ‘ÇED olumlu’ kararı, çevrecilerin açtığı davaların ardından iptal edildi.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın daha önce alınan iki mahkeme kararına rağmen 2017’de 3’üncü defa verdiği ‘ÇED olumlu’ kararı, bir kez daha yargıdan döndü. Ancak termik santral hala faal.

DHA’dan Taylan Yıldırım’ın haberine göre, Aliağa’ya bağlı kırsal Horozgediği köyü sınırlarında, Hayatlıdere mevkisinde, İzmir Demirçelik Sanayi A.Ş.’nin mülkiyetinde bulunan arazi üzerindeki İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin termik santraline ek olarak ithal kömüre dayalı ikinci santralin yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 17 Haziran 2010’da verilen ‘Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu’ kararı, halk ile çevre belediyelerin yetkilerinin tepkisini çekti. Santralin kül ve dumanından olumsuz etkilenecekleri gerekçesiyle Foça Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ile Kıyı Ege Belediyeler Birliği, bölgede oturanlarla birlikte yargıya başvurdu. ‘ÇED olumlu’ kararı, İzmir 2’nci İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Aynı santral için 2016 yılında ikinci kez verilen ‘ÇED olumlu’ kararı da İzmir 1’inci İdare Mahkemesi’nce bir kez daha iptal edildi.  İdare mahkemesi, iptal kararına, atık depolama alanının merkezine 3 kilometreden daha yakın 25 dekardan büyük zeytinlik alanın bulunmasını ve bu durumun ‘Zeytinciliğin Islahı, Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’a aykırılık oluşturmasını gerekçe gösterdi.

İdare mahkemelerince daha önce iki kez verilen iptal kararına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından aynı santral için bu kez de 22 Mart 2017’de ‘ÇED olumlu’ kararı verildi. İlk iki kararla sevinen bölge sakinleri ile çevreciler, 3’üncü kez hukuk mücadelesi başlattı. İzmir 5’inci İdare Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkemece termik santral için verilen karar iptal edildi. Kararın gerekçesinde, ‘Dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonrasında hazırlanan raporlar ve Danıştay 14’üncü Dairesi’nin 25.09.2017 tarihli onama kararı birlikte değerlendirildiğinde, atık depolama alanının merkezine üç kilometreden daha az mesafede 25 dekardan büyük zeytinlik alanın bulunduğu, bu nedenle söz konusu tesise ait atık depolama alanının konumunun ‘Zeytinciliğin Islahı, Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’una’ aykırılık gösterdiği sonucuna varıldığından, proje için verilen ÇED olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır’ denildi.

Kararla ilgili konuşan avukat Enis Dinçeroğlu, “İzmir’in kuzeyinden gelen rüzgarlar, İzmir’i tehdit etmemeli. Rüzgarlar, kirlilik yerine bol oksijen taşımalı. Kentimizin o güzel ve meşhur serinlik veren meltem rüzgarı, insanlara zehir solutmamalı” dedi.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑