(Emine Kaplan / Cumhuriyet – 7 Aralık 2018)

AKP’nin yasa önerisinden teşvik ve genişletme çıktı.

AKP’nin TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa önerisinde, şirketler için ‘madencilik yapabileceği statüsünde yazılı olması’ koşulunun kaldırılması, maden alanlarında ticari ve sınai faaliyete izin verilmesi, altın ve gümüşte devlet hakkının yüzde 25’inin alınmaması, maden ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler arasında yapılacak rödövans sözleşmelerinde iktidarın bir sorumluluğunun olmaması öngörüldü. Yasa önerisinde, şu düzenlemeler yer alıyor:

İlgisi olmayan şirketlere de verilecek: Yasada şirketlere maden hakkının verilmesiyle ilgili hükmünde yer alan ‘madencilik yapabileceği statüsünde yazılı’ olması koşulu kaldırılacak. Böylece maden hakları, madencilik yapıp yapamayacağına bakılmaksızın tüm şirketlere açılacak.
Ruhsat iptaline uzatma: ÇED ile ilgili karar, işyeri açma ve çalışma ruhsatına aykırılık gibi durumlarda faaliyeti durdurulan işletmelerin 3 yıl içinde 3 kez veya daha fazla ihlal yapılması halinde ruhsatın iptal edilmesine ilişkin hükümde geçen süre ve ihlal sayısı ‘5 yıl içinde 2 kez’ olarak değiştiriliyor.

Maden alanlarında ticari faaliyete izin: Ruhsat sahalarında ruhsat sahipleri, madencilik faaliyetleri ve madenlerin işlenmesine yönelik faaliyetler dışında hiçbir faaliyette bulunamayacak ve geçici tesisler dışında herhangi bir tesis veya alt yapı tesisi kuramayacak. Ancak bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde ticari veya sınai faaliyette bulunabilecek.

Rödövansta iktidarın sorumluluğu yok: Ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler arasında rödövans sözleşmelerinde izin vermeye Maden İşleri Genel Müdürlüğü yetkili olacak. Ancak müdürlük sözleşmenin tarafı olmayacak.

Ormanlardaki enerji tesislerine 99 yıllık uzatma: Orman ve milli park alanlarında yapılacak olan enerji iletim ve dağıtım tesislerinin emniyet alanları sahaları ile bu tesislerin yapım, bakım ve ulaşım alanlarıyla ilgili izin ve işlemler 60 gün içinde sonuçlanacak. Alınması gereken arazi izin bedeli yüzde 60 indirimli uygulanacak. 49 yıllık izin süresi sonunda bu süre 99 yıla kadar uzatılabilecek.

Tartı cezalarına af

Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş ölçü aletini kullananlara verilen para cezaları, 90 gün içinde pediyodik muayenesini yaptıranlar için uygulanmayacak.

Cumhurbaşkanı 90 yıla kadar uzatabilecek

Cumhurbaşkanı, ruhsat sürelerini 1. grup madenlerde (Kum ve çakıl, tuğla-kiremit kili) 30 yıldan 60 yıla, 2. grup madenlerde (Kalsit, granit, mermer) 40 yıldan 80 yıla, diğer grup madenlerde (Tuz, linyt, taşkömürü, altın, gümüş, bakır, kurşun, çinko, demir, elmas, safir, yakut, zümrüt vb…) ise 50 yıldan 90 yıla kadar uzatılmasına karar verebilecek.
Altın ve gümüşe teşvik: Altın, gümüş ve platini yurtiçinde ve kendi tesisinde işyeyip ek katma değer sağlayanlardan devlet hakkının yüzde 25’i alınmayacak. Bakır, kurşun, çinko ve demir gibi madenlerde ise devlet hakkından yüzde 75 indirim yapılacak.