(Evrensel – 5 Ocak 2019)

Bakırköy Kent Savunması düzenlediği basın açıklamasıyla sorunlarını anlattı, yerel yönetimlerden beklentilerini açıkladı.

İstanbul Bakırköy Kent Savunması ve bileşenlerinin çağrısıyla Özgürlük Meydanında bir araya gelen yurttaşlar yerel yönetimlere yönelik taleplerini dile getirdiler. Bakırköy Kent Savunması adına yapılan açıklamada Bakırköy’ü bilen, Bakırköy’ü tanıyan, Bakırköy ile ve Bakırköylüyle kavga etmeyen yerel yönetim kadrolarının yönetimde olmasını talep edildi. Kitle “Bakırköy yerel başkan istiyor”, “Bakırköy halkla barışık başkan istiyor” pankartı açarak, “Söz, yetki, karar Bakırköy halkında”, “Bakırköy bizimdir, betona hayır”, “Bakırköy bizimdir bizim kalacak” sloganları attı.

‘TALAN VE YAĞMADAN BAKIRKÖY’DE PAYINA DÜŞENİ ALDI’

Bakırköy Kent Savunması Yürütme Kurulu Üyesi ve Bakırköy Mimarlar Odası Başkanı Mustafa Fazlıoğlu  “Yalnızca bizlerin değil, ülkemizin geleceğini de yakından ilgilendiren bir seçim. Bu seçim aynı zamanda İstanbul için kendisine ihanet edenlerle onun yaşanabilir bir kent olmasını isteyenler arasında bir mücadele olacaktır. Bu talan ve yağmadan Bakırköy’de kendi payına düşeni fazlasıyla almaktadır. Kamusal alanlarımız, sahillerimiz, hastanelerimiz, parklarımız, ortak yaşam alanlarımız, tarihi ve kültür mirasımız yandaşa, sermayeye, rant odaklarına peşkeş çekilmektedir. Bakırköy’le ilgili kararlar kapalı kapılar arkasında, çıkar grupları ile birlikte alınıyor. Bakırköy’de kentleşme politikalarında bilimden ve hukuktan yana olmayan birçok uygulama hayata geçirilmektedir. Bakırköy’de sağlık, çevre, altyapı, spor, eğitim, kültür, hayvan hakları gibi birçok konuda sorunlar daha da artmıştır” dedi.

TALEPLER

Fazlıoğlu taleplerini şöyle sıraladı:

  • Sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam hakkı talep ediyoruz
  • Toplumcu, halkçı, kamu yararını önde tutan yerel yönetim istiyoruz
  • Halk için halkla birlikte, şeffaf, katılımcı ve halka hesap verebilen bir yönetim anlayışı ve bu anlayışı hayata geçirecek kadroların yönetimde olmasını talep ediyoruz
  • Bakırköy’de Bakırköylü olduğumuzu hissedebileceğimiz bir yerel yönetim istiyoruz
  • Bakırköy’de yaşayan her kesimin karar mekanizmalarına katılımını sağlayacak bir yönetim talep ediyoruz
  • Bakırköy’e ilişkin her türlü büyük projelerde, yatırımlarda, meslek odalarının, halkın ve sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınmasını talep ediyoruz
  • Yoksullara, emekçilere ve dezavantajlı kesimlere yönelik politikaların öncelikli olmasını talep ediyoruz
  • Planlama, kentleşme ve kentsel dönüşüm konularında rant odaklı değil, insan odaklı, insanların barınma haklarını gözeten, doğal ve kültürel çevreye zarar vermeyen, bilimi rehber edinen projeler üretilmesini ve bu üretim süreçlerine halkın tüm kesimlerinin katılımını talep ediyoruz
  • Doğal yaşam alanlarını, kent dokusunu, kent kültürünü gelecek kuşaklara aktaracak bir yönetim talep ediyoruz