(Metehan Ud / Evrensel – 6 Ocak 2019)

İzmir Valiliği, Bergama Okçular Köyü çevresindeki ormana dördüncü taş ocağı açılması için çevresel etki değerlendirme süreci başlattı.

Bergama Okçular Köyü etrafına dördüncü taş ocağı açılması ÇED süreci başlatıldı. Ocak için yüzlerce fıstık çamı kesilecekken ocağın kurulacağı arazinin sahibi köylüler taş ocakları ile birlikte fıstık çamlarında verimin düştüğünü bundan dolayı ocaklara mecbur bırakıldıklarını dile getirdiler.

İzmir Valiliği yeni bir taş ocağı açılması için daha çevresel etki değerlendirme süreci başlattı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sitesinde yapılan duyuruya göre Omsan Mermer Şirketi tarafından Bergama’nın Okçular Mahallesi sınırları içinde granit arama, işletme faaliyeti ve işletme tesisi için yapılan başvuru kabul edildi.

Hammadde patlatma yöntemiyle çıkarılacakken yılda 150 defa patlatma yapılacak ve her defasında aynı anda 356 noktada bu işlem uygulanacak. Projenin ömrü ise iki yıl olacak. Başvuru dosyasına göre  üretim kapasitesi yıllık pasa dahil 540.000 ton ve toplam maliyeti 875 bin TL. Ocaktan saatte 83 kilo toz havaya karışacak. ÇED alanına en yakın hanenin kuş uçuşu uzaklığı 175 metre.

Proje alanı İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre tarım alanı içerisinde kalıyor ve fıstık çamları bulunuyor. Ocak için kaç çam ağacının kesileceğinin bilgisi ise dosyada bulunmuyor. Bu ocağın faaliyete geçmesi ile birlikte köyün etrafında ocak sayısı dörde çıkacak. Şu anda iki tane köyün kuzeyinde bir tane de batısında olmak üzere üç granit ocağı ve işletme tesisi bulunuyor. En yakın ocak ise 50 metre uzaklıkta.

Ocağın kurulacağı tarlalar ise köylülere ait. Tarlalar için kiralama ya da satın alınma yoluna gidilecek. Konuştuğumuz köylüler ise bölgedeki taş ocaklarından kaynaklı az sayıdaki geçim kaynaklarından biri olan fıstık çamlarındaki verimliliğin düştüğünü ve bundan dolayı şirketlere mecbur bırakıldıklarını dile getirdi.