(Ogün Işık / BİA Haber Merkezi – 14 Ocak 2019)

Beykoz’daki Kuzey Ormanları’nda Kalyon İnşaat’ın yapacağı 553 villa kararına karşı basın açıklaması düzenlendi.

Kuzey Ormanları Savunması, Beykoz’da ormanlık alana inşa edilecek olan 553 villa kararının durdurulması için basın açıklaması düzenledi. Kalyon İnşaat tarafından Kuzey Ormanları’na yapılacak villalar, bölgedeki ekolojik dengeyi tehdit ediyor.

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde basın açıklama yapan grup, ardından kararın durdurulması için müdürlüğe dilekçelerini verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na seslenen Kuzey Ormanları Savunması, onay kararının bir an önce iptal edilmesi yönünde çağrı yaptı.

1995’de doğal sit alanı ilan edildi, 2017’de koruma derecesi düşürüldü

İstanbul Beykoz’da bulunan Kuzey Kirazlı Ormanı ve Güney Kirazlı Özel Ormanı olarak anılan alan, 1995 yılında “Doğal Sit alanı” ilan edildi. 2017 yılında koruma derecesi düşürülen alanda inşaatın önü açıldı.

2,5 milyon metrekarelik orman

Kalyon İnşaat’ın üstlendiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar planını onayladığı projeye göre, toplam 2 milyon 470 bin 186 metrekarelik (345 futbol sahası) orman alanına 553 adet villa inşa edilecek. Açıklamaya göre, proje hayata geçerse, sahil çamı, meşe, gürgen, kestane, yalancı akasya gibi türlerin bulunduğu en az 5 bin ağacın yerini villalar ve bağlantı yolları alacak.

Söz konusu alan İstanbul’un doğal ekolojik bütünlük taşıyan koridorunda bulunuyor ve İstanbul Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı Doğal Sit Alanı sınırları içinde yer alıyor.

Basın açıklamasında, Bakanlığın doğal sit bütünlüğü göz ardı ettiği ve parsel bazında yapılan imar planının koruma ilkeleri ile bağdaşmadığı ifade edildi.

Anayasaya aykırı

Anayasa’nın 169. maddesi üçüncü fıkrasını okuyan Savunma Grubu, “Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez” maddesini hatırlattı. Açıklamada, alanda yapılaşmaya dair 2011 yılından beri plan teklifleri yapıldığı fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu alanı sit ve orman niteliğinde görerek reddettiği aktarıldı.

MADDE 169- Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir.

Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasî propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.

Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz.

Dilekçe verildi

Beykoz’daki orman alanların bir kısmının yapılaşma sonucu tahrip edilmesine karşın Kuzey Marmara Otoyolu ile yerleşim alanları arasında kalan orman alanlarında doğal yaşam sürdüğünü ifade eden grup, Kuzey Ormanları’nın insan faaliyetleri sonucu bozulma veya tahrip olma riski yüksek bir bölge olduğunu vurguladı.

“İtirazımız var” diyen Kuzey Ormanları Savunması, Çevresel Etki Değerlendirmesi’ne (ÇED) gerek olmadığı yönünde karar verilen 553 adet villanın yaratacağı nüfus ve taşıt trafiğine dikkat çekti.

Açıklamanın ardından birkaç aktivist Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne girerek nazım imar planı ve uygulama imar planının iptal edilmesini talep eden dilekçelerini Bakanlığa iletti.