(Rıfat Doğan / Artı Gerçek – 15 Ocak 2019)

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin yerine yapılacak şehir hastanesinde kamu yararı olmadığına işaret ederek devam edilmesi halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte bulunan dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Bakırköy’de yapılacak şehir hastanesine ilişkin onadığı plan değişikliğine TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubeleri dava açtı.

İçinde, yakın döneme kadar cüzzam hastalarının tedavi edildiği tarihi Lepra Hastanesi ile çok sayıda tescilli ağaç ve yapının bulunduğu hastanenin, yıkılarak yerine 800 bin metrekare büyüklüğünde ‘şehir hastanesi’nin yapılması uzun süredir konuşuluyor.

YOĞUN AĞAÇ BULUNAN ALANA YAPILAŞMA GETİRİLDİ

Davaya bakan İstanbul 6. İdare Mahkemesi’ne ulaşan bilirkişi raporunda  “dava konusu plan değişikliğinde bir önceki planda yeşil alan fonksiyonun değiştiği, kademe hattı ile sağlık tesis alanı için tanımlanan alanda emsal=1.00 değerinin çok önemli bir yapılaşma yoğunluğu getirdiğine ve bu yapılaşmanın yoğun ağaçların bulunduğu alanda yer almasının planın olumsuz yönleri olarak ortaya çıktığına dikkat çekti.

KENTİN ARAZİ KULLANIMI İÇİN UYGUN DEĞİL

İdare Mahkemesi, Bakanlığın plan değişikliğinde kamu yararı olmadığına işaret ederek “Planların bahsedilen etki alanları ile değerlendirmeler içermeden sadece belirli bir parselle ilgili kullanım ve yapılaşma kararları getirdiği, bu yaklaşımın planama teknikleri, şehircilik ilkeleri ve genel olarak kentin arazi kullanımı için uygun olmadığı, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmadığı” tespitinde bulundu.

TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR DOĞURACAK

Yargı kararında “Planların bahsedilen etki alanları ile değerlendirmeler içermeden sadece belirli bir parselle ilgili kullanım ve yapılaşma kararları getirdiği, bu yaklaşımın planlama teknikleri, şehircilik ilkeleri ve genel olarak kentin arazi kullanımı için uygun olmadığı, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmadığı anlaşıldığından, dava konusu planlarda kamu yararına şehircilik ve planlama ilkelerine uyarlık görülmemiştir” dedi.

Plan değişiklikleriyle birlikte yapılaşma yapılabileceğinden telafisi güç zararlar doğurmasında kuşku bulunmadığını belirten mahkeme uygulamasına devam edilmesi halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte bulunan dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi.

ŞEHİR HASTANELERİ NEDİR?

Hükümetin sağlıkta özelleştirme adımlarından biri olan Şehir Hastaneleri, kamuoyunda tartışmaya neden olan projelerden. Kent merkezinde bulunan devlet hastaneleri kapatılarak bu hastanelere taşınıyor. Türk Tabipleri Birliği gibi meslek odaları tarafından eleştirilen söz konusu projeler nedeniyle kamudan ihale alan şirketlere kaynak aktarımının yanında zarara uğramamaları için “hasta garantisi” de veriliyor.