(Uğurcan Ülger / Cumhuriyet, 12 Ocak 2019)

İzmir, Foça’da geçen yıl kuru yük gemisinden sızan akaryakıtın çevre kirliliğine neden olmasıyla ilgili görülen davada bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da ihmali olduğu belirtildi.

Foça’da geçen ağustosta, Palau bandıralı yük gemisi Harrier’in Gencerli bölgesinde akaryakıt sızdırdığının tespit edilmesi üzerine harekete geçen yurttaşlar ve çevre örgütlerinin açtığı davada bilirkişi raporu tamamlandı. Müdahalenin geç ve yetersiz olduğuna yer verilen raporda, “Uluslararası Deniz Hukukunu ilgilendiren ve taraf olduğumuz anlaşmaların gereği olan idari yapılanma yerine getirilememiştir. Olayın sorumluluğunu üstlenen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce yapılan, konuya yönelik çalışmalar yeterli değil. Temizlik çalışmaları geç başlamış ve müdahalede yetersiz kalınmıştır.

Olaya müdahale eden kamu kurumlarının raporlarında çelişkiler var” denildi.

Bilirkişi raporunu değerlendiren müdahil avukatlar, “Bu çevre facialarında ihmali bulunan sorumlular ortaya çıkarılarak haklarında gerekli işlemler yapılmalı, ekosistemin uğradığı olağanüstü, esasen hiçbir zaman giderilemeyecek zararlar tüm yönleriyle net biçimde belirlenmeli. Bu zararın oluşumunda kusuru olanların sorumluluklarını tespit etme yoluna gidilmeli, zararı gidermeleri sağlanmalı, benzer faciaların yaşanmaması için gerekli tedbirler ciddiyetle alınmalı” dediler.