(Sendika – 26 Ocak 2019)

Ankara’da TBMM karşısında yer alan ve doğal SİT alanı koruma bandında bulunan alan özel bir şirkete sarıldı, ağaçlar kesildi, bitki örtüsü yok edildi.

TBMM karşısında yer alan Rusya Büyükelçiliği’nden, özel şirkete satıldı. Şahsa özel plan değişikliği ile kentin planlı gelişimi katledildi. SİT alanı koruma bandında ağaçlar kesildi bitki örtüsü yok edildi.

Kavaklıdere Tunus Caddesi’nde Rusya Büyükelçiliği mülkiyetinde iken Kaya Turistik Titreyengöl mülkiyetine geçen alanda plan değişikliğinin iptaline ilişkin meslek odaları tarafından dava açıldı. Açılan davada plan iptaline ilişkin mahkeme kararı varken hafriyat çalışması başladı ağaçlar kesilerek yakıldı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent izleme Merkezi uzmanları ve hukukçularla birlikte yerinde inceleme yaptı. İncelemede Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve Ankara Şube Sekreteri Nihal Evirgen de bulundu. Hafriyatın başladığı ağaçların kesildiği ve kesilen ağaçların ısınmak için yakıldığına tanık olan heyet sürece tepki gösterdi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Başkentin merkezinde, ağaç katliamı ile birlikte, hukuk ve değer katliamı yapılmıştır” dedi. Candan, hukuki süreci şöyle anlattı:

Doğal SİT alanı olarak ilan edilen Avusturya Büyükelçiliği’nin yanında yer alan 6228 metrekarelik alana 20 katlı kapalı tesisi 61.00 metre kare olan 20 katlı Kaya Palazzo Oteli yapılması için Kavaklıdere 5708 ada 53 ve 78 parsellere 4.24 emsal yoğunluk verilmiştir. 14.7. 2015 tarihinde Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan plan değişikliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi 15.01.2016 tarih ve 100 sayılı meclis kararıyla onaylanmış ve davaya konu edilmiştir.

5 katlı 7 katlı bölgede 20 katlı yapı ile yaratılacak yoğunluk altyapı yetersizliği ve ulaşım açısından kent merkezinde sıkıntılar yaratacağı aşikar iken Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5.İdari Dava Dairesi, cephe veren parselde tescilli yapının bulunduğu (Avusturya Büyükelçilik binası), bu nedenle plan yapımında 2863 sayılı Kanun uyarınca gerekli görüşlerin alınması gerektiği gerekçesiyle planı iptal etmiştir.

Kent İzleme Merkezi’nin rutin kent yürüyüşleri ve tespitleri kapsamında ağaçların kesimine tanık olduklarını belirten Candan “Ağaçları kestikleri gibi birde yakarak etrafında ısınıyorlar. Başkentin merkezinde tam bir aymazlık yaşanıyor” dedi.

“Mülkiyet senin diye her istediğini yapamazsın”

‘’Muhtemelen yeni bir imar planı hazırlığı söz konusudur, iptal kararları nedeniyle alan plansız durumdadır’’ diyen Candan, doğal SİT alanına yakın bulunan tüm btkilerin mülkiyetini kimin olduğuna bakılmaksızın korunması gerektiğini söyledi ve şöyle devam etti:
SİT alanların yakın çevresinde tampon bölge olarak nitelendirilen etkileşimli geçiş bölgesi sınırı mutlaka oluşmalıdır. Anayasanın 35. Maddesinde, kamu yararı çerçevesinde mülkiyet haklarının sınırlandırılacağı var iken mülkiyeti özel şahsa ait diye Sit alanı çevresindeki bitki örtüsünü ve ağaçları yok etme hakkı mülkiyet sahibinde olamaz. Birinci derece koruma bandında oluşturulan doğal sistem, parselle ve mülkiyetle sınırlı değildir. Dolayısıyla bu alanda yapılan ağaç kesimi bitki varlığının sürekliliğine aykırıdır. İvedi olarak Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu koruma bandında olan bitkilerin ve ağaçların korunması konusunda gereğini yerine getirmelidir.