(Rıfat Doğan / Artı Gerçek – 31 Ocak 2019)

CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nin ihaleyle sattığı bölgenin son yeşil alanlarından Albatros Parkı’nı yapılaşma açan imar planı değişikliği yargı kararıyla iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nce 2016 yılında onan uygulama imar planı değişikliği, mevcut yeşil alanı tamamen yok ederek fiilen yeşil alan niteliğinde olan alana yüzde 60 Ticaret + Konut ve yüzde 40 Turizm fonksiyonu getiriyor ve ve Büyükçekmece ilçesinin en büyük yeşil alanlarından biri olan Albatros Parkı’nı yapılaşmaya açıyordu.

TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubeleri 17 Haziran 2016 tarihli İBB Meclisi kararı ile dayanak imar planı niteliğinde olan 17 Haziran 2004 onanlı 1/5000 ölçekli Büyükçekmece merkez nazım imar planının iptali istemiyle dava açtı.

Davayı geçen yıl 10 Ekim’de karara bağlayan İstanbul 13. İdare Mahkemesi oybirliğiyle 2016 yılında İBB tarafından onanan uygulama imar plan değişikliği için iptal kararı aldı.

Mahkeme söz konusu plan değişikliğinin paftalara işlenmediğini, bu durumun mevzuat hükümlerine aykırı olduğunu ve plan paftası ile plan notlarının çeliştiğine dikkat çekerek gerekçeli kararında şu ifadelere yer verdi:

“Ayrıca herhangi bir araştırma, inceleme, analiz-sentez çalışması yapılmadan plan paftası ve lejantı ile plan notları arasında çelişki bulunan, plan açıklama raporu olmayan ve ilgili mevzuata aykırı olarak plan notu belirlendiği (yükseklik ve emsal) görülen dava konusu Uygulama İmar Planının hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.”

Gezi Parkı eylemlerinin sürdüğü dönemde ilçede eylem yapan halk yapılaşması gündeme gelen buranın yeşil alan olarak kalmasını talep etmiş, yürüyüşler düzenlemişti.

Büyükçekmece’de CHP’li Belediye ile halkı karşı karşıya getiren 30 bin metrekarelik Albatros Parkı, 11 Nisan 2017’deki ihale ile ‘Ortak Girişim’ teklifi veren iki şirkete 160 milyon 30 bin liraya satılmıştı.