(Rıfat Doğan / Artı Gerçek – 5 Şubat 2019)

İstanbul’un Sultanbeyli İlçesine bağlı tarihi Aydos Kalesi ve çevresindeki orman alanını yapılaşmaya açan imar planı iptal edildi.

İptal kararından önce çıkan bilirkişi raporu da plan değişikliğinde kamu yararı görmemişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 yılında Aydos Kalesi ve çevresindeki 1. Derece arkeolojik sit alanı olan Şalgamlı Devlet Ormanı ile ilgili plan değişikliğine gitmişti. Plan değişikliği, Sultanbeyli’deki Şalgamlı Devlet Ormanı’nda Aydos Kalesi’ni de içine alan yaklaşık 39.6 hektarlık alanı kapsıyor. Plana göre, doğal orman alanına lokanta, büfe, kafeterya, soyunma kabinleri, tuvalet, gezi yolu, açık otopark gibi tesisler yapılması öngörülüyordu.

AYDOS KALESİ VE ÇEVRESİ YAPILAŞMAYA AÇILIYORDU

Kamu Yarını Savunma Derneği plan değişikliğine karşı dava açtı. İstanbul 1. İdare Mahkemesi plan değişikliğinin tarihi Aydos Kalesi’nin ormanlarla olan bütünlüğüne zarar verebileceğini belirterek iptal kararı verdi.

AYDOS KALESİNİN ORMANLARLA OLAN BÜTÜNLÜĞÜNE ZARAR VERİYOR

Mahkeme iptal kararında şu ifadelere yerdi:

“4.8 hektar büyüklüğündeki alanı kaplayan 1. Derece arkeolojik sit alanında bulunan insanlığın ortak kültür miraslarından Aydos Kalesi dışındaki 34.8 hektar alanın tamamının orman olduğu, plan değişikliği sonrası idarece yapımı planlanan tesislerin (lokanta, büfe, kafeterya, soyunma kabinleri, wc, gezi yolu açık otopark vb.) kale içine yapılmayacağı, kale dışındaki alanın ise orman rejimine tabi olduğundan bunun mevzuata uygun olmadığı, diğer yandan davalı idarece alınan kurum görüşlerinden İSKİ Genel Müdürlüğü’nün “yapılaşma ve faaliyete gidilmesi planlanıyorsa alan içme suyu havzasında kaldığından yapılacak yapılarla ilgili KAKS değerinin  0.25’ı (özel eğitim, özel sağlık, özel sosyo-kültürel alanlarında 0.40’ı) aşmayacağına dair plan notu eklenmesi gerektiği” yönündeki görüşüne rağmen davalı idarece plan notlarında değişikliğe gidilmediği gibi Kalınca Orman Müdürlüğü’nün sit alanı olması dolaysıyla kale içinde herhangi bir yapılaşmaya izin verilmesinin mümkün olmadığı yönündeki olumsuz görüşleri birlikte değerlendirildiğinde dava konusu plan tadilatı, tarihi Aydos Kalesinin ormanlarla olan bütünlüğüne zarar verebileceğinden şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”