(KOS Medya – 5 Mart 2019)

Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce yapılan açıklamaya göre Kuzey Ormanlarının bir parçası olan Acarlar Gölü Longoz Ormanı 07.02.2019 tarih ve 31550 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Makam Olur’u ile “Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan “olarak tescil edilmiştir.

Ormanın  1576 hektarlık Sulak alan  kısmı 1976 yılında sülün ve su kuşlarını korumak maksadıyla “Yaban Hayatı Koruma Sahası” olarak ilan edilmiş 2004 yılında saha sınırları 2517 hektar olarak yeniden düzenlenerek Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak tescil edilmişti.

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği hükümleri kapsamında ve Ramsar Yönetim Planlaması Rehberi esas alınarak hazırlanmış ilk beş yıllık Acarlar Longozu Yönetim Planı ve Acarlar Longozu Sulak Alan Koruma Bölgeleri sınırları Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından 02.04.2009 tarihinde onaylanarak bir bütün olarak kabul edilmiş, Birinci 5 yıllık uygulama döneminin sona ermesi sebebiyle revize edilen 2016-2020 Dönemi Acarlar Longozu Sulak Alan yönetim Planı Ulusal Sulak alan Komisyonu’nun 24.122015 tarihli toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmişti.