Haber

Published on Mart 14th, 2019 | by Kuzey Ormanları Savunması

“Kültürpark’ın geleceği ipotek altına alınmak isteniyor”

(Evrensel – 12 Mart 2019)

Kültürpark Platformu üyeleri, büyükşehir meclis üyelerinin aldığı kararlarla Kültürpark’ın geleceğini tehdit etmeye çalıştığına dikkat çekti.

Kültürpark Platformu üyeleri, 20 gün sonra görev süresi dolan büyükşehir meclis üyeleri tarafından kamuoyundan gizli saklı bir şekilde onaylanan koruma planları ile Kültürpark’ın geleceğinin ipotek altına alınmak istendiğini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısında, “2. Derece Doğal Sit + Tarihsel Sit Alanı” olarak tescilli Fuar Kültürpark Alanına ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Plan Raporu önerisi oybirliği ile kabul edildi.

Kültürpark Platformu ise yakın zamanda askıya çıkarılacak planlarla ilgili basın açıklaması düzenledi. Açıklamada planlarla ile birlikte Kültürpark içindeki bulunan eski İZFAŞ binasının da özel bir üniversiteye tahsis edilme işleminin de kesinleştirilmek istendiğinin altı çizildi.

Basın metnini okuyan Platform üyesi Sibel Altıneş planların kentin ve Kültürpark’ın aleyhine bir şekilde çıkarılmak istendiğini belirterek “Bizler kent dostları ve Kültürpark’a sahip çıkanlar olarak görev süresinin bitmesine 15-20 gün kalan Başkan ve Meclis üyelerinin, hakları olmayan bir uygulamanın önünü açıp, bürokratlarına bu kamusal alana girmeleri talimatını verdiklerini öğreniyoruz. Kültürpark’ın tarihi, kültürel değere sahip olan bu binadan başlamak üzere, peyderpey sermayeye teslimine izin vermeyeceğiz. Kültürpark’ı farklı amaçlarla kullandırmayacağız. Bizler yaşadığımız sürece Kültürpark İzmir’linin parkı olacak, talan edilemeyecek” dedi.

“PLANLAR ANTİDEMOKRATİK ŞEKİLDE HAZIRLANDI”

Planlarla ile birlikte İzmir’in en değerli kamusal alanının geleceğinin bir kez daha tehlikeye atıldığını ifade eden Altıneş şunları söyledi: “Kültürpark Platformu olarak alanın tarihi, kültürel ve doğal değerleriyle korunması, geliştirilmesi için Koruma Amaçlı İmar Planının hazırlanması öncelikli talebimizdi. Kültürpark’ın “tarihi ve doğal sit” olmasından dolayı, söz konusu planın hazırlanma ve onay süreçleri katılımcı bir süreçle yönetilebilecekken, aynen İZFAŞ binası kararında olduğu gibi yine halkın gözlerinden kaçırarak anti demokratik bir yaklaşımla hazırlandığını ve onaylatılmaya çalışıldığını öğrendik. Oysa, Kültürpark Platformu olarak üç yıla yaklaşan süredir biriktirdiğimiz tüm deneyim ve bilgi ile bu konuda her türlü katkıyı sunmaya hazırdık.”

“KÜLTÜRPARK’I DEĞİŞTİRMEYELİM, DÖNÜŞTÜRMEYELİM”

Kültürpark Platformu olarak Kültürpark’ın betonlaşmasına, kiralanmasına, tahsis edilmesine, yani park işlevinin dışında kullanılmasına karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini dile getiren Altıneş, “20 gün sonra yönetimde olmayacak başkan ve meclis üyeleri İzmir’in merkezindeki bu vahayı yok etmeye yönelik bir kararı alamazlar. Yine 20 gün sonra görevde olmayacak bu kişiler Kültürpark’ın geleceğini de ipotek altına alamazlar. Kültürparkımızı değiştirtmeyelim, dönüştürtmeyelim. Sahip çıkalım, koruyalım ve geliştirelim. Çünkü Kültürpark özgürlük duygusudur, gelecektir, İzmir’dir. Kültürpark hepimizin kendisi için bir şeyler bulabildiği bir yerdir” dedi.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑