(Alican Uludağ / Cumhuriyet – 12 Nisan 2019)

Antalya 3. İdare Mahkemesi, Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan Tekirova Tabiat Parkı ve Caretta carettaların yaşam alanı Kleopatra Koyu’nu yapılaşmaya açacak planın yürütmesini durdurdu.

Mahkeme, kararında alanın yapılaşmaya açılmasının bitki örtüsüne, orman yapısına ve biyolojik çeşitliliğe zarar vereceği, bunun hukuka ve kamu yararına aykırı olduğu vurgulandı. Planın iptal edilip edilmeyeceğine ise daha sonra karar verilecek.

Bilirkişi raporu

Kararda, mahkemenin aldığı bilirkişi raporu da yer aldı. Tabiat parkının yüzde 91.7’sinin ormanlarla kaplı olduğu vurgulanan bilirkişi raporunda, tabiat parkı ve koydaki doğal yaşam konusunda şu uyarıda bulunuldu:

“Florada tamamen orman ekosistemi hakimdir. Bu bölgenin bakir olması, devamında milli park alanının bulunması, insan baskısından uzak olması yaban hayvanlarının, kuşların, sürüngenlerin, böceklerin yaşamı için uygun bir ortam oluşturmaktadır. Gelişim planlarına göre Tekirova Tabiat Parkı’nda 42 böcek, 5 ikiyaşayışlı, 11 sürüngen, 10 memeli ve 34 kuş türü tespit edildi. Tespit edilen fauna türleri içinde sürüngenlerden beldibi semenderinin endemik bir tür olduğu, yine sürüngenlerden Caretta carettanın (deniz kaplumbağası) ve tosbağanın türünün tehlikede ve zarar görebilir kategorisinde olduğu belirlendi. Planla getirilen yapılaşma orman yapısına ve biyolojik çeşitliliğe zarar verir.”