(Sultan Güner / Nethaberajansi – 12 Nisan 2019)

Yaşam savunucuları proje üstlenicisi Taşyapı şirketinin şantiyesi önünde eylem yapıp basın açıklamasında bulundular

Kuzey Ormanları Savunması ile Çanakkale’de termik santrale karşı mücadele eden Yenice Dayanışması ve İda Dayanışma Derneği’nin çağrısıyla ve eş zamanlı basın açıklamalarıyla gerçekleştirilen eylemde ayrıca Koşuyolu Çevre Gönüllüleri, tüm Koşuyolu halkı ile birlikte 2015 yılından beri Karacaahmet sit alanı bitişiğine 108 m. yüksekliğinde 3 adet gökdelen olan beton yığınının yapılmaması için mücadele ettikleri Taşyapı şirketini protesto etti.

Kadıköy Koşuyolu’nda yapılan basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

“İklim değişikliğinin geri dönüşü olmayan kavşağına 5 kala, başta kömür yakan termik santraller, atmosfere daha fazla sera gazı salınmasına neden olacak her türlü proje, çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının geleceğini tehlikeye atmak demektir.

Agonya Ovası’na  kömür ocağı termik santral çok tehlikeli

Ayrıca Türkiye’nin önemli akciğerlerinden ve gıda havzalarından olan Agonya Ovası’na bir kömür ocağı, termik santral ve ilişki kül deposu kurulması, hem bölgedeki insanların sağlıklarıyla oynamak, hem de ülkenin geleceğini tehlikeye atmak demektir.

İklim değişikliğinin doğuracağı birçok sorundan Türkiye de doğrudan ve özellikle etkilenecek; daha şimdiden başlamış olan kuraklık, içme suyu kıtlığı ve tarımsal verim düşmesi gibi sorunlar giderek çok daha fazla etkili olacak. Bu şartlar altında toprakların sağlığını bozan termik santrallerin gıda havzalarında yapılması ülkeye ihanet edilmesi demektir.

Termik santral yer altı ve yer üstü suları yok edecek

Ayrıca ÇED raporuna göre bu termik santral, soğutma amacıyla yılda 3,5 milyon metreküp, saatte 459 milyon metreküp suyu, tarımsal sulama amaçlı kullanılan Çırpılar Göleti’nden çekecek. Buradaki su yetmezse yer altı suları ve yöredeki diğer akarsuların suyu kullanılacak. Bunun anlamı, bölgenin susuz bırakılması; bölgedeki çiftçilerin tarımsal amaçla kullandığı sulama göletindeki suyun tükenecek olmasıdır. Kuraklığın had safhaya çıkacağı iklim krizi çağında bu tür kararlar, bir bölgenin toptan idam fermanı verilmesi demektir.

Ayrıca, ülkemizin enerji ihtiyacının olmadığı, aksine enerji fazlasına sahip olduğu hem ilgili meslek odaları hem de devlet organları tarafından ifade edilirken; halkın itirazına rağmen dünyada olası en geri ve en zararlı yöntemlerden birini kullanan bir enerji santrali kurmaya kalkışmak, ülke yönetimi ve demokratik yaklaşım açısından en yapılmayacak şeydir. Her ülke için çok zorlu geçecek olan iklim krizi çağında hiç kimsenin bu tür lüksleri yok. Yerellerin sağ kalması için gerekli ihtiyaçlardan bihaber merkezi yönetimlerin dayatmacı yaklaşımlarının zamanı artık geçti; zira bu yaklaşımlar iklim krizinde mutlak bir şekilde ölümcül olacak.

Çanakkale Yenice Çırpılar Kömürlü Enerji Santrali projesi rafa kaldırılmalıdır

Tüm bu nedenlerden ötürü bölge halkının zehirlenmeden yaşama isteğine saygı gösterilmeli; sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının sesine kulak verilmeli ve Çanakkale Yenice Çırpılar Kömürlü Enerji Santrali projesi, ülkenin dört bir yanındaki termik santraller gibi, tamamen rafa kaldırılmalıdır.

Projenin ÇED raporu yargıya intikal etmiştir

Çanakkale Yenice Çırpılar ve Kovancı Köyleri civarında yapılması planlanan ve yılda 3,52 milyon ton kömür tüketeceği ve yılda atmosfere 3 milyon ton karbodioksit salacağı öngörülen Termik Santral kapsamında 29 Haziran’da yayınlanan ÇED olumlu kararının iptali için TEMA Vakfı, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Ziraat Mühendisleri Odası dava açtı. TEMA Vakfının açtığı dava neticesinde mahkeme, yürütmeyi durdurma ve yeniden bilirkişi ziyereti  kararı verdi. Çırpılar ÇED davası için bilirkişi keşfi tarihi 15 Nisan 2019 Pazartesi olarak belirlendi. Saat 9.00’da Çanakkale idare mahkemesinden başlayacak keşif incelemesinin 11.00 gibi Yenice’de olması beklenmektedir. Konuya duyarlı halkımızı bilirkişi incelemesine eşlik etmeye davet ediyoruz.

Çırpılar Termik santral projesinin ÇED raporu derhal iptal edilmeli ve proje durdurulmalıdır.

– Bu proje derhal rafa kalkmalı.

– Çırpılar kömürlü termik santralinin ÇED raporu iptal edilmeli.

Ovalara termik, şehre rant projelerine itirazımız var!

Eylemde ayrıca Koşuyolu Çevre Gönüllüleri, termik santrallerin durdurulmasını isteyen açıklamasının yanı sıra, yine Karacaahmet sit alanı bitişiğine 108 m. yüksekliğinde 3 adet gökdelen olan beton yığınının yapılmaması için mücadele ettikleri Taşyapı şirketini de protesto ettiler.

Şirketlere yapılan çağrıda ise şunları dile getirdiler:

“Bu inşaat başladığından beri Karacaahmet mezarlığında bazı mezarlar tahrip edildi, tüm mahallenin yeraltı suları vidanjörler ile çekilerek kurutuldu, ilk günden itibaren tozuyla pisliğiyle, gürültüsüyle, şehrin dokusuna uymayan proje ile tüm Koşuyolunu halkının huzuru bozuldu. Avrasya tünelinin tam girişinde, altından metro geçen, Seyit Ahmet deresine bitişik bir alanda böyle bir gökdelen yapımı tüm İstanbul için son derece tehlikeli. Darüşşafakaya hastane yapmak için izin verilmeyen bu arazide Taşyapı-Selçuklu inşaat ortaklığına gökdelen izni verilmesi de manidar.

Koşuyolu halkının İdare mahkemesinde kazandığı davada, Bölge İdare Mahkemesi 2 kere reddettiği Taşyapının itirazlarını kabul etmişse de mahalleli bu kararı temyiz etmiş durumda. Bu projenin devamı halinde tüm Koşuyolu’nun temiz havası, güneşi engellenecek, binalar rüzgar ve güneşin önüne set çekecek, ekolojik denge tümden bozulacak, semtin trafiği felç olacak, çocukların oyun alanları, halkın yaşam alanları ve mahalle kültürü yok olacak. Taşyapı şirketi, Validebağ Korusu’nun bitiğişine yaptığı Taşyapı Koşuyolu Koru evleri ile de semtin her iki girişine de beton kütleleri koyarak yaşam alanlarını yok ediyor.

Rant hırsı ile dağlarda, ovalarda toprağı alt üst eden, doğayı zehirleyen projeleri üretenlerin, şehrimize de unutamadığımız zararlar verdiklerini belirtiyor,tüm rant peşinde koşan doğa düşmanı şirketlerin, yaşam alanlarından ellerini çekmelerini talep ediyoruz”

Eylem “Temiz hava hakkımız söke söke alırız”, “Termik yapma boşuna yıkacağız başına”, “Ovada şehirde, yaşamıma dokunma” sloganları ile son buldu.