(Evrensel – 10 Mayıs 2019)

Diyarbakır Barosu, UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Diyarbakır Surlarının bakımsızlıktan yer yer yıkılması üzerine bakım, onarım ve restorasyon işlemleri için çağrı yaptı.

“KÜLTÜREL MİRASIMIZIN YOK OLMASINA SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ”

“Kültürel mirasımızın yok olmasına seyirci kalmayacağız” başlığıyla yapılan yazılı açıklamada bakımsızlıktan yıkılmaya başlayan surlara sahip çıkılması gerektiği belirtilerek “Diyarbakır, tüm dünya ülkelerinin hayranlığını çeken çok zengin tarihi ve kültürel değerlere sahip olmakla birlikte başta tarihi Diyarbakır Surlarımız olmak üzere ilimizdeki bu tarihi ve kültürel varlıklarımız adeta yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmıştır. İlimizde bulunan ve Dünyadaki nadir tarihsel varlıklardan biri olan Diyarbakır Surlarının korunması ve geliştirilmesi yerine, bu kültürel ve tarihsel varlıkların adeta yok olmasına göz yumulmasının yasal, vicdani ve tarihsel bir sorumluluk doğuracağı hiçbir zaman unutulmamalıdır. Devlet ve tüm kamu kurumları, bu durum karşısında, tarihi Diyarbakır Surlarımızı koruma konusunda acil, etkili, objektif ve ciddî önlemler almak zorundadır” denildi.

“SURLARIN BAKIMI ACİLEN YAPILMALI”

Açıklamada surların korunup, onarılması noktasında STK’ler ve çeşitli meslek gruplarıyla Diyarbakır Kent İzleme Platformu’nun oluşturulması çağrısında bulunuldu. “Tarihsel süreç içerisinde birçok yaşanmışlıkları üzerinde barındıran bir eşsiz eser olan Diyarbakır Surları’nın bakım, onarım ve restorasyon işlemlerinin acilen yapılması gerektiği açıktır. Bu tür işlemlerinin de ilgili Bakanlık ve kurum bütçelerinden, Valilik bütçesinde toplanan KVK (Kültür Varlıkları Katkı Payı) paylarından veya yapılacak projeler karşılığında Avrupa Birliği’nden veya Birleşmiş Milletler’den alınacak hibe veya fonlar kullanılmak suretiyle yapılması gayet mümkündür. Diyarbakır’ın akademisyenleri, mimarları, mühendisleri, gazetecileri, avukatları, doktorları, kadınları, işçileri, çocukları pek çok farklı alanlarda uzmanlıkları olan veya olmayan kent sorunları konusunda hassasiyet gösteren bütün kişi ve çevrelere bu vesileyle çağrıda bulunuyoruz. Gelin gönüllülük esaslarına dayalı, kentimizi takip eden objektif ve bilimsel yaklaşımlarıyla çalışan her zaman insan, çevre, tarih önceliği ve  bilinciyle hareket eden Diyarbakır Kent İzleme Platformu’nu oluşturalım” denildi.