(Evrensel – 9 Mayıs 2019)

Lodos Elektrik’e ait “Karaburun RES Projesi” için verilen “ÇED olumlu” kararı 2 kere, üretim lisansı da 1 kere iptal edildi ancak faaliyet sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a soru önergesi veren CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Lodos Elektrik Üretim A.Ş’ye ait “Karaburun RES  Projesi” için verilen “ÇED olumlu” kararının iki ve üretim lisansının bir kez iptal ettirildiğini belirterek “Karaburun’da yaşamın yok edilmesine rıza göstermeye devam edecek misiniz? Şirketlerin faaliyetleri neden durdurulmamaktadır?” sorularını yöneltti.

Karaburun Yarımadası’nın yüzde 61’ini tek başına kaplayan Lodos Elektrik Üretim A.Ş’ye ait “Karaburun RES Projesi”ne karşı yürütülen hukuk mücadelesinin dördüncü yılına girdiğini belirten Bayır, “Proje için verilen ÇED olumlu kararı iki kez, üretim lisansı bir kez iptal ettirilmiştir. Ancak iptal kararlarına rağmen, mahkeme kararlarındaki iptal gerekçeleri dikkate alınmaksızın hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, üretim lisansları ile ÇED izinlerini hızlı bir şekilde yenilemiştir” dedi.

Karaburun Yarımadası’nın doğal, kültürel ve ekonomik yaşamı üzerinde geri dönüşü mümkün olmayan ağır tahribata yol açan hukuksuz uygulamaların durdurulması gerektiğini belirten Bayır şunları söyledi:

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 27.02.2018 tarihinde ilan edilen ve Yaylaköy’de dikili olan 50 türbinin yanında 37 adet türbinin de eklenmesine yol açan ÇED Olumlu kararının iptali için, dördüncü kez dava açılmış, mahkemenin bilirkişi inceleme raporu ise bir kez daha Karaburunluların lehine sonuçlanmıştır.

Öte yandan 15 Mart 2019 tarihli 30715 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, 14.03.2019 tarih ve 823 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Karaburun Yarımadası-Ildırı Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiştir. Kararın 2 nolu maddesine göre, ‘…Mevcut her ölçekteki plan plan kararı ve projeler konusunda mezkur Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamaz.'”

RES projesiyle ilgili hiçbir işlem yapmaması gereken Lodos Elektrik Üretim A.Ş,’nin proje sahasında henüz kurulmamış türbinler için beton atma ve yol açma işlemlerine başladığına dikkat çeken Bayır, bu durumun Karaburun Yarımadası’nı “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan etmekteki amaçla çelişmekle birlikte suç teşkil ettiğini dile getirdi.

BAYIR’IN CEVAPLANDIRMASINI İSTEDİĞİ SORULAR

“- Doğaya, insana karşı hoyrat bir uygulama olarak görülen ‘yenilebilir-temiz enerji’ adı altında bu nadir doğanın, yaban hayatının, tarım, mera ve turizm alanlarımızın, yani Karaburun’da yaşamın yok edilmesine rıza göstermeye devam edecek misiniz?

– Danıştay’ın kararıyla birlikte Lodos Elektrik Üretim A.Ş’nin hukuken geçerli ve yürürlükte olan bir üretim lisansı kalmamasına rağmen, firmanın geçerli bir üretim lisansı olmadığı sürece ÇED başvurusunda bulunmasını nasıl açıklıyorsunuz?

– Bu başvuruya ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ÇED sürecini başlatması, ÇED hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verebilmesi hukuken nasıl mümkündür?

– Cumhurbaşkanlığı kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan Karaburun’da bunca suç duyurusu, kazanılan davaların mahkeme kararları ve bilgilendirmeye rağmen şirketlerin faaliyetleri neden durdurulmamaktadır?”