(Serhat Yılmaz / Sol – 16 Mayıs 2019 )

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Marmara Otoyolu’nun, Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı’ndan geçeceği gündeme gelmiş, parkın 1. Derece Doğal Sit Alanı olmasına rağmen 17 bin ağacın parktan geçecek yol nedeniyle kesileceği bildirilmişti. Kocaeli Çevre Mühendisleri Odası Şube Başkanı Murat Sancak ile otoyolun kentin doğasına vereceği zararları ve gerçekleşecek doğa katliamını engellemek için neler yapacaklarını konuştuk.

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında gerçekleşen doğa katliamları devam ediyor. Proje kapsamında bugüne kadar 657 bin ağaç katledildi. Son olarak Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı’ndan geçeceği açıklanan otoyol için 17 bin ağaç kesileceği açıklandı.

Gebze Tavşanlı Köyü’nde bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı, 1. Derece Doğal Sit Alanı. Otoyolun belirlenen güzergahtan geçmesi parkın doğal ve tarihsel konumuna büyük zarar verecek.

Kocaeli Çevre Mühendisleri Odası Şube Başkanı Murat Sancak, yaşanacak doğa katliamına ilişkin soL’un sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Marmara Yolunun Ballıkayalar Tabiat Parkı’ndan geçeceği basına yansımıştı. Otoyolun Ballıkayalar’dan geçmesinin kente ve parkın doğasına etkisi ne olacak?

Otoyolun inşaat aşamasında oluşacak zararlar olsun, işletme aşamasında oluşacak zararlar olsun, ekolojik açıdan geri dönüşü olmayan kalıcı etkiler bırakacaktır. Oluşacak tozlar, egzoz gazları, gürültü, ortama atılacak atıklar, yaşanması muhtemel kazalar vb. birçok etken burada yaşayan türlerin olumsuz etkilenmesine belki de yok olmasına sebep olacak.

Nesli tükenmekte olan hayvanların da bu parkta yaşadığı söyleniyor. Bu durum onları nasıl etkileyecek?

Nesli tükenmekte olan hayvanlar için yapılması gereken normal yöntem, onların daha korunaklı, titiz bakılacağı, adapte olduğu ortamın şartlarını bozmadan hayatlarını sürdürmeleri, mümkünse sayılarının arttırılmasıdır ama yukarıda saydığımız nedenlerle maalesef insanoğlunun doğayla giriştiği var olma mücadelesinde ağır yaralar alacağı kesindir.

Otoyolun, parkın yanından geçeceği iddia ediliyor. Otoyolun parkın yanından geçecek olması, oluşacak zararı azaltır mı?

Şöyle düşünün, doğayla iç içe yaşamak üzere aldığınız evinizin özenle baktığınız bir bahçesi olsun. Otoyolun bu bahçenizin içinden geçmesi veya yanından geçmesi yukarıda saydığımız zararları benzer oranda size yansıtacaktır.

Ballıkayalar Tabiat Parkı 1. Derece Doğal Sit Alanı. SİT alanlarını talana açmak bu kadar kolay mı? Hukuki süreç nasıl işliyor?

Aslında öyle olmadığını düşünüyorduk ama maalesef artık bu kadar kolay olduğunu görmekteyiz. Tabii ki itirazlar var, çalışmalar yapıyoruz, sonucu hep beraber göreceğiz. Mesela söz konusu alanda, atık yakma tesisine verilen tepki örneğinde olduğu gibi kalabalık bir ekip ile birlikte bir basın açıklaması yapılmasını düşünüyoruz.

Yine Gebze’de geçtiğimiz aylarda 3 işçinin hayatını kaybettiği viyadük kazası, otoyol projesi inşaatında gerçekleşmişti. Bugüne kadar 657 binden fazla ağaç bu proje için katledilmiş. İş cinayetleri, doğa katliamları; projenin bu gaddarlığını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu bir var olma savaşı ve maalesef biz her zaman doğanın kazanacağı gerçeğinden uzaklaştıkça kendimize ve doğaya daha fazla zarar vermekteyiz. Kentleşme, kaynakların doğru kullanımı, atık yönetimi gibi konularda bilinçli hale gelmediğimiz sürece, günü kurtaracak ama ileride zararları daha ağır yaşanacak bir ortamı gelecek nesillere bırakıyor olacağız.

Bu doğa katliamına karşı nasıl adımlar atacaksınız?

KAOB, Barolar Birliği ile süreci ve yapılabilecek itiraz usulünü görüşmektedir.

Gerektiği noktalarda bu konularda deneyimli diğer paydaşlar ile de görüşme sağlayarak bu katliamın önüne geçmeye çalışacağız.