(Hazal Ocak / Cumhuriyet – 31 Mayıs 2019)

Karaağız Köyü’ne biyokütle enerji santralı kurulmasının önünü açan imar planı iptal edildi.

Mahkeme, Bursa’nın dağ köylerinden Karaağız’a kurulması planlanan biyokütle enerji santralına ilişkin imar planlarını iptal etti. Çarpıcı tespitlerin bulunduğu kararda, santral faaliyete geçtiğinde çevre ve insan sağlığını etkileyecek kanserojen ve toksik oluşumların söz konusu olabileceğine dikkat çekilerek salınacak gazların çocuklarda lösemiye neden olabileceğine vurgu yapıldı. Karaağız sakinleri biyokütle enerji santralının tarım ve hayvancılığa büyük zarar vereceğine dikkat çekerek 342 gündür gece gündüz nöbet tutuyor.

Köylülerin santral projesinin kurulmasına imkân tanıyan imar planlarının iptaline ilişkin açtığı dava karara bağlandı. Bursa 2. İdare Mahkemesi kararında bilirkişi raporuna da yer verdi. Raporda özetle santral projesinden hammadde temini açısından sıkıntı yaşanmayacak olmasının ifadelerinin verilere dayandırılmadığı söylenerek yapılan inceleme sonucunda Büyükorhan, Orhaneli ve Dursunbey ilçelerinde orman atığına neden olacak bir tesis bulunmadığına dikkat çekildi. Raporda, aynı zamanda biyokütle olarak kullanılacağı taahhüt edilen ve tarım atığı olarak belirtilen zeytin ve şeftali üretiminin söz konusu bölgede yetişmediğine de dikkat çekildi.

‘Vücutta tahrişe neden olur’
Raporun en çarpıcı bölümü ise santral faaliyeti sırasında bazı oluşması muhtemel gazların “zehirli olmakla birlikte lösemi hastalığına da neden olduğunun belirlendiği ve bu gazların düşük seviyelerde de olsa vücutta tahrişe neden olduğunun görüldüğü” belirtildi. Bursa 2. İdare Mahkemesi yöre halkının tarım ve hayvancılık faaliyetlerini de anımsatarak santralın kurulmasıyla bölgedeki korunması gereken nadir ekosistemin zarar göreceğine dikkat çekti. Ayrıca kararda, “bölgedeki endemik türler ile antik yerleşim alanı gibi kültürel varlıkların zarar görebileceğinin anlaşıldığı” vurgulandı. Mahkeme, 23 Mayıs’ta oybirliğiyle imar planlarının iptaline karar verdi.